nagłówek z napisem Małopolski Festiwal Innowacji

Program MFI

10.06

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu – Festiwal Ginących Zawodów

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu. Prezentacja zastosowania innowacji technologicznych w zawodach uznanych za ginące (znajdujących się na małopolskiej liście zawodów ginących), w rzemieślnictwie i niszowych gałęziach przemysłu. Planowana impreza będzie idealną okazją dla przeanalizowania dynamiki rozwoju rzemieślnictwa, zaprezentowania nowinek technicznych, maszyn i urządzeń, które są wsparciem w procesie produkcji. Dwudniowy Festiwal dedykowany jest dla każdej grupy wiekowej.

więcej

11.06

Zintegrowany System Kwalifikacji – Od innowacji do kwalifikacji

Spotkanie mające na celu dostarczenie praktycznych informacji czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak łączy się z potrzebami współczesnego rynku pracy oraz rozwojem kapitału ludzkiego. ZSK to innowacyjne rozwiązania, z których możesz choć nie musisz skorzystać ale warto je poznać! Wydarzenie skierowane do firm, działów HR, instytucji szkoleniowych oraz do wszystkich którzy ciekawi są ZSK.

więcej

12.06

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu.

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu. Przy okazji „Dnia Drukarza” będziemy mieli okazję zaprezentować proces klasteringu, korzyści płynące z przynależności do klastra, zapoznamy się z już istniejącymi klastrami w obrębie Małopolski i pracą w systemie sieci. Zgromadzeni będą mogłi wziąć udział w licznych atrakcjach prezentowanych na wiślanych bulwarach przy Kładce Bernatce. Z uczestnikami będziemy rozmawiać o innowacjach, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznamy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, dowiemy się jak skomercjalizować swoje pomysły. Poprzez prezentację wyedukujemy zainteresowanych w temacie klastrów. U każdego uczestnika postaramy się zaszczepić ducha innowacyjnego podejścia do biznesu, w którym konkurencja nie musi wykluczać współpracy!

więcej

Jak e-Zdrowie wprowadzać na rynek zdrowia?

E-Zdrowie i nowe technologie zmieniające rynek opieki zdrowotnej w Polsce to temat gorący. Co zyskamy my jako pacjenci a co cała opieka zdrowotna? O możliwościach współpracy, dobrych praktykach, pomysłach do wdrożenia opowie firma Comarch HealthCare. Zapraszamy!

więcej

Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty z zakresu skutecznego zarządzania personelem w firmie. Uczestnicy poznają najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, w tym różnic pokoleniowych. Uczestnicy będą mieli szanse wybrać działania dostosowane do potrzeb i celów biznesowych ich organizacji.

więcej

13.06

„Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.”

Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców działających lub zamierzających działać na rynku wyrobów medycznych ze zmianami w prawodawstwie unijnym w zakresie prawa wyrobów medycznych, które rozpoczną stosowanie od 26.05.2020 r. Celem jest także podniesienie świadomości MMŚP z branży wyrobów medycznych o konieczności jak najpilniejszego wdrożenia zmian w swoich organizacjach/firmach, z uwagi na niezwykle daleko idące wymagania, które muszą być sprawnie implementowane i efektywnie funkcjonować od granicznej daty 26.05.2020 r. Należy mieć bowiem na uwadze, że wyroby medyczne, które będą niezgodne z nowym rozporządzeniem nie będą mogły być po tej dacie wprowadzane do obrotu.

więcej

„GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”

Gry i systemy oparte na grywalizacji mają coraz większe zastosowanie w edukacji i biznesie. Jak potwierdzają badania i weryfikacja zastosowań, wdrożenie mechanizmów znanych z gier wzmacnia myślenie logiczne, strategiczne, a także umiejętność skupienia. Realizatorzy kilku działań, bedących rozszerzeniem tego wydarzenia będą dążyć do wypracowania ciekawych rozwiązań, do których studenci będą mogli samodzielnie „zbudować fabułę”, a docelowo potem wdrożyć ją w życie – np. podczas ubogacenia zajęć na Uczelni.

więcej

14.06

15.06

16.06

Patronat

Logo OMGKRK

Patroni medialni

Logo Dziennik Polski
Logo eGospodarka.pl
Logo TVP 3 Kraków
Logo Biznes Tuba
Logo dlastudenta.pl
Logo MamStartup
Logo Nauka w Polsce
Logo NaszeMiasto.pl
Logo Suski

Partnerzy

Logo Akademicki-Inkubator-Przedsiębiorczości
Logo Aptiv
Logo Centrum-Edukacji-Lotniczej-Krakow-Airport
Logo Centrum-Transferu-Technologii-Politechnia-Krakowska
Logo Centrum-Transferu-Technologii-Uniwersytetu-Rolniczego-w-Krakowie
Logo Centrum-Zrównoważonego-Rozwoju-i-Poszanowania-Energii-WGGiOŚ-AGH-w-Miękini
Logo Creative-Labs
Logo Forum Klastrów Małopolski
Logo Fundacja-Geriatrics
Logo Gmina Rabka Zdrój
Logo Gmina Słomniki
Logo Instytut Badań Edukacyjnych
Logo Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
Logo Made In Zakopane
Logo Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Logo Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Logo Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszędnego
Logo Miasto Tarnów
Logo Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Logo Muzeum w Chrzanowie
Logo Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Logo Przedsiębiorstwo Społeczne Ambasada Kreatywności
Logo SPP
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie