nagłówek z napisem Małopolski Festiwal Innowacji

Program MFI

10.06

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu – Festiwal Ginących Zawodów

Innowacje technologiczne w służbie niszowych gałęzi przemysłu. Prezentacja zastosowania innowacji technologicznych w zawodach uznanych za ginące (znajdujących się na małopolskiej liście zawodów ginących), w rzemieślnictwie i niszowych gałęziach przemysłu. Planowana impreza będzie idealną okazją dla przeanalizowania dynamiki rozwoju rzemieślnictwa, zaprezentowania nowinek technicznych, maszyn i urządzeń, które są wsparciem w procesie produkcji. Dwudniowy Festiwal dedykowany jest dla każdej grupy wiekowej.

więcej

11.06

Zintegrowany System Kwalifikacji – Od innowacji do kwalifikacji

Spotkanie mające na celu dostarczenie praktycznych informacji czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak łączy się z potrzebami współczesnego rynku pracy oraz rozwojem kapitału ludzkiego. ZSK to innowacyjne rozwiązania, z których możesz choć nie musisz skorzystać ale warto je poznać! Wydarzenie skierowane do firm, działów HR, instytucji szkoleniowych oraz do wszystkich którzy ciekawi są ZSK.

więcej

12.06

Jak e-Zdrowie wprowadzać na rynek zdrowia?

E-Zdrowie i nowe technologie zmieniające rynek opieki zdrowotnej w Polsce to temat gorący. Co zyskamy my jako pacjenci a co cała opieka zdrowotna? O możliwościach współpracy, dobrych praktykach, pomysłach do wdrożenia opowie firma Comarch HealthCare. Zapraszamy!

więcej

Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty z zakresu skutecznego zarządzania personelem w firmie. Uczestnicy poznają najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, w tym różnic pokoleniowych. Uczestnicy będą mieli szanse wybrać działania dostosowane do potrzeb i celów biznesowych ich organizacji.

więcej

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu.

Klaster jako innowacyjne rozwiązanie w prowadzeniu biznesu. Przy okazji „Dnia Drukarza” będziemy mieli okazję zaprezentować proces klasteringu, korzyści płynące z przynależności do klastra, zapoznamy się z już istniejącymi klastrami w obrębie Małopolski i pracą w systemie sieci. Zgromadzeni będą mogłi wziąć udział w licznych atrakcjach prezentowanych na wiślanych bulwarach przy Kładce Bernatce. Z uczestnikami będziemy rozmawiać o innowacjach, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznamy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, dowiemy się jak skomercjalizować swoje pomysły. Poprzez prezentację wyedukujemy zainteresowanych w temacie klastrów. U każdego uczestnika postaramy się zaszczepić ducha innowacyjnego podejścia do biznesu, w którym konkurencja nie musi wykluczać współpracy!

więcej

13.06

„Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.”

Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców działających lub zamierzających działać na rynku wyrobów medycznych ze zmianami w prawodawstwie unijnym w zakresie prawa wyrobów medycznych, które rozpoczną stosowanie od 26.05.2020 r. Celem jest także podniesienie świadomości MMŚP z branży wyrobów medycznych o konieczności jak najpilniejszego wdrożenia zmian w swoich organizacjach/firmach, z uwagi na niezwykle daleko idące wymagania, które muszą być sprawnie implementowane i efektywnie funkcjonować od granicznej daty 26.05.2020 r. Należy mieć bowiem na uwadze, że wyroby medyczne, które będą niezgodne z nowym rozporządzeniem nie będą mogły być po tej dacie wprowadzane do obrotu.

więcej

„GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”

Gry i systemy oparte na grywalizacji mają coraz większe zastosowanie w edukacji i biznesie. Jak potwierdzają badania i weryfikacja zastosowań, wdrożenie mechanizmów znanych z gier wzmacnia myślenie logiczne, strategiczne, a także umiejętność skupienia. Realizatorzy kilku działań, bedących rozszerzeniem tego wydarzenia będą dążyć do wypracowania ciekawych rozwiązań, do których studenci będą mogli samodzielnie „zbudować fabułę”, a docelowo potem wdrożyć ją w życie – np. podczas ubogacenia zajęć na Uczelni.

więcej

14.06

15.06

16.06

Patronat

Logo OMGKRK

Patroni medialni

Logo Dziennik Polski
Logo eGospodarka.pl
Logo TVP 3 Kraków
Logo Biznes Tuba
Logo dlastudenta.pl
Logo MamStartup
Logo Nauka w Polsce
Logo NaszeMiasto.pl
Logo Suski

Partnerzy

Logo Akademicki-Inkubator-Przedsiębiorczości
Logo Aptiv
Logo Centrum-Edukacji-Lotniczej-Krakow-Airport
Logo Centrum-Transferu-Technologii-Politechnia-Krakowska
Logo Centrum-Transferu-Technologii-Uniwersytetu-Rolniczego-w-Krakowie
Logo Centrum-Zrównoważonego-Rozwoju-i-Poszanowania-Energii-WGGiOŚ-AGH-w-Miękini
Logo Creative-Labs
Logo Forum Klastrów Małopolski
Logo Fundacja-Geriatrics
Logo Gmina Rabka Zdrój
Logo Gmina Słomniki
Logo Instytut Badań Edukacyjnych
Logo Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
Logo Made In Zakopane
Logo Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Logo Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Logo Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszędnego
Logo Miasto Tarnów
Logo Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Logo Muzeum w Chrzanowie
Logo Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Logo Przedsiębiorstwo Społeczne Ambasada Kreatywności
Logo SPP
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie