Deklaracja dostępności Innowacyjna Małopolska

Deklaracja dostępności

Wstęp do Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Innowacyjna Małopolska www.innowacyjna.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF
  nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • pominięte poziomy nagłówków,
 • nie opisane linki,
 • strona intenetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Marek Pietras – koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie:

Adres mailowy: dostepnosc@umwm.malopolska.pl
Telefon: 12 63 03 502
Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS).

Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Urząd:

Kraków:

 1. ul. Racławicka 56 budynek A
 2. ul. Racławicka 56 budynek B
 3. ul. Basztowa 22
 4. ul. Zacisze 5
 5. ul. Zacisze 7
 6. ul. Królewska
 7. ul. Wielicka 72 budynek A
 8. ul. Wielicka 72 budynek B
 9. os. Teatralne 4a

Pozostałe:

 1. Agenda zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 2. Agenda zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 3. Agenda zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1
 4. Agenda zamiejscowa w Nowym Targu – Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
 5. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka
 6. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, ul. Wałowa 10
 7. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3

Charakterystyka poszczególnych budynków uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się tablica informacyjna oraz punkt obsługi klienta lub portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Urzędu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie obsługi klienta lub na portierni.

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.malopolska.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy – komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego – piktogram migających dłoni – jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz przy sekretariatach w lokalizacjach nie posiadających wyodrębnionych stref obsługi.

W budynku Urzędu przy ul. Wielickiej 72 w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich zainstalowana jest stanowiskowa pętla indukcyjna wspierająca osoby słabosłyszące.

Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynku B przy ul. Racławickiej 56 funkcjonuje Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Pozostałe budynki użytkowane przez Urząd:

 • ul. Królewska 57 i os. Teatralne 4a – system ostrzegania pożarowego z sygnalizacją dźwiękową,
 • ul. Wielicka 72 (budynek A i B) sygnalizacja alarmowa.

W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające.

We wszystkich lokalizacjach Urzędu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

W lokalizacji przy ul. Racławickiej 56 znajdują się dodatkowo krzesła oraz maty wspierające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywalny maszynowo.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu pracownik realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, telefonicznie 12 630 33 33 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail urzad@umwm.malopolska.pl

Koordynatorzy Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

Marta Zając – koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Telefon: 12 63 03 250
Adres mailowy: Marta.Zajac@umwm.malopolska.pl

Marek Pietras – koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Telefon: 12 63 03 502
Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS)
Adres mailowy: Marek.Pietras@umwm.malopolska.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi