banerek reklamowy

Stowarzyszenie Nereus

Stowarzyszenie Sieć Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. NEREUS swoją działalność prowadzi jako międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit, które finansowane jest wyłącznie z rocznych składek członkowskich jej członków.

Województwo Małopolskie dołączyło do Stowarzyszenia NEREUS w roli Pełnoprawnego Członka 8 sierpnia 2022 roku. Chcąc wykorzystać bogate doświadczenie uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych aktywnie działających w sektorze kosmicznym Małopolska zaprosiło do udziału w Stowarzyszeniu – w roli Członków Stowarzyszonych – cztery podmioty: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o., Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akadami Nauk.

Wszystkie podmioty zobowiązały się do ścisłej współpracy na rzecz rozwoju polityki kosmicznej w skali regionalnej. W tym celu 29 lipca 2022 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu”. Partnerzy Porozumienia zadeklarowali prowadzenie wspólnych działań skoncentrowanych wokół sektora kosmicznego w zakresie:

 • budowy gospodarki opartej na innowacjach poprzez tworzenie mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną na poziomie regionalnym,
 • wykorzystania potencjału płynącego z technologii kosmicznych do wsparcia rozwoju nowych firm (sturt-upów) bądź tych już działających na rynku w branży technologii kosmicznych,
 • promowania i rozpowszechniania wśród użytkowników publicznych i prywatnych wiedzy na temat technologii kosmicznych i możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym i zawodowym,
 • wzmocnienia potencjału i konkurencyjności Małopolski względem innych regionów poprzez wsparcie eksportu rodzimych rozwiązań z zakresu technologii kosmicznych na rynki zagraniczne,
 • podejmowania działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy samorządem, sferą nauki i sektorem naukowo-badawczym.

W ramach podjętej współpracy Województwo organizuje cykliczne spotkania z partnerami, podczas których omawiane są m.in. planowane wydarzenia w regionie z obszaru technologii kosmicznych czy też realizowane bądź planowane projekty / inicjatywy z zakresu technologii kosmicznych.

kontury Małopolski ze zdjeciem międzynarodowej stacji kosmicznej i z logo nereusa

Statutowe cele Stowarzyszenia NEREUS:

 • Wprowadzenie poziomu regionalnego do opracowywania i rozwijania europejskich programów kosmicznych oraz działań zawiązanych z infrastrukturą i zastosowaniami.
 • Promocja i wdrażanie partnerstwa, wspieranie programów współpracy transnacjonalnej i transgranicznej pomiędzy Regionami Europejskimi w celu rozwijania wspólnych lub uzupełniających środków i metod, w tym opracowanie zaleceń do wspólnych projektów i inicjatyw.
 • Spełnianie i wspomaganie potrzeb użytkowników końcowych w zakresie usług kosmicznych oferowanych przez programy Unii Europejskiej.
 • Zapewnianie wykorzystania usług kosmicznych we wszystkich Regionach Europejskich w celu zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i prawidłowego wykorzystania potencjału technologii kosmicznych.
 • Wspieranie lepszej promocji europejskiego wymiaru kosmicznego w zglobalizowanej gospodarce.
 • Wzrost uczestnictwa obywatelskiego w tworzeniu polityki europejskiej i rozwoju rynków usług kosmicznych.

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie NEREUS dla osiągnięcia założonych celów:

 • Zbieranie informacji o dostępnych źródłach finansowania w Europie, zarówno publicznych (Europejskie Fundusze Strukturalne, programy ramowe UE, itp.),  jak i prywatnych, w celu umożliwienia członkom NEREUS planowania i rozwijania projektów związanych z technologiami kosmicznymi.
 • Rozpoznawanie europejskich możliwości finansowania w celu wspierania i wspomagania działań Stowarzyszenia w sieci, w razie potrzeby.
 • Organizowanie konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia.
 • Promowanie i edukowanie użytkowników (publicznych i prywatnych) w zakresie potencjału i korzyści zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną.
 • Realizowanie takich działań jak identyfikacja użytkowników końcowych, sporządzanie listy wspólnych pytań i potrzeb, omawianie wspólnych dla Regionów Europejskich wyzwań dotyczących zastosowań technologii kosmicznych, identyfikacja wspólnej płaszczyzny w zakresie potrzeb użytkowników.
 • Doprecyzowywanie lub nadzorowanie badań naukowych, planów i aktualizacji w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii kosmicznych.
 • Wydawanie opinii regionów NEREUS na temat legislacji oraz publikacji Wspólnoty Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; szczególnie, jeżeli ma to wpływ na cele NEREUS.

Członkowie pełnoprawni Stowarzyszenia NEREUS:

Obecnie wśród członków pełnoprawnych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 23 europejskie regiony: Abruzja, Apulia, Azory, Badenia-Wirtembergia, Basilicata, Bawaria, Brema, Bretania, Emilia Romagna, Gujana Francuska, Hesja, Holandia Południowa, Madryt, Województwo Małopolskie, Województwo Mazowieckie, Nowa Akwitania, Oksytania, Województwo Podkarpackie, Piemont, Region East Midlands, Toskania, Wenecja Euganejska i Walonia.

Członkowie Stowarzyszeni Stowarzyszenia NEREUS:

Obecnie wśród członków stowarzyszonych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 35 podmiotów tj. firmy, instytucje, uniwersytety, takie jak: AEIT – Hiszpańskie Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, AIPAS – Stowarzyszenie firm zajmujących się działalnością kosmiczną, Airbus, Altec, ASI – Włoska Agencja Kosmiczna, Cerema, CISAS – Międzywydziałowe Centrum Badań i Działań Kosmicznych, CISIS – Międzyregionalne Centrum Systemów Informacyjnych, Geograficznych i Statystycznych, Cite de l’Espace, CNES – Krajowe Centrum Badań Przestrzennych, CNR-IREA – Instytut Elektromagnetycznej Detekcji Środowiska, Conftrasporto, Konsorcjum TERN, CUT – Cypryjski Uniwersytet Technologiczny, DASS Sardinia – okręg lotniczy Sardynii, Okręg Technologii Lotniczych i Kosmicznych – DTA, Edisoft SA, FFG – Austriacka Agencja Promocji Badań Naukowych / ALR – Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, Forum Lotnicze, Geoville Information Systems GMBH, IMT Atlantique (dawniej GIS Bretel), Europejski Instytut Rozwoju Technicznego I.E.S.T., IVAR (dawniej CVARG) – Instytut Badań Wulkanologicznych i Obserwacji Ryzyk, Fundacja Gaspara Frutuoso Kampus Uniwersytecki Ponta Delgada, Obserwatorium Midi-P / CNRS, Pole Mer Bretagne, POLIMI (ABC dept.) – Politechnika w Mediolanie, POLITO – Politechnika w Turynie, Partnerzy SpaceTec, Park Technologiczny Brest-Iroise, Thales Alenia, Uniwersytet w Turynie, Uniwersytet Boloński, Krakowski Park Technologiczny, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

 

Strona internetowa Stowarzyszenia Nereus

logo nereus