banerek reklamowy

Stowarzyszenie Nereus

Stowarzyszenie Sieć Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. NEREUS swoją działalność prowadzi jako międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit, które finansowane jest wyłącznie z rocznych składek członkowskich jej członków.

Województwo Małopolskie dołączyło do Stowarzyszenia NEREUS w roli Pełnoprawnego Członka 8 sierpnia 2022 roku. Chcąc wykorzystać bogate doświadczenie uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych aktywnie działających w sektorze kosmicznym Małopolska zaprosiło do udziału w Stowarzyszeniu – w roli Członków Stowarzyszonych – cztery podmioty: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o., Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akadami Nauk. Z czasem do tego grona dołączył Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja i Instytut Kościuszki, a obecnie trwają rozmowy z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie, który również pragnie zostać Członkiem Stowarzyszonym NEREUS. 

Wszystkie podmioty zobowiązały się do ścisłej współpracy na rzecz rozwoju polityki kosmicznej w skali regionalnej. W tym celu 29 lipca 2022 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu”. Partnerzy Porozumienia zadeklarowali prowadzenie wspólnych działań skoncentrowanych wokół sektora kosmicznego w zakresie:

 • budowy gospodarki opartej na innowacjach poprzez tworzenie mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną na poziomie regionalnym,
 • wykorzystania potencjału płynącego z technologii kosmicznych do wsparcia rozwoju nowych firm (sturt-upów) bądź tych już działających na rynku w branży technologii kosmicznych,
 • promowania i rozpowszechniania wśród użytkowników publicznych i prywatnych wiedzy na temat technologii kosmicznych i możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym i zawodowym,
 • wzmocnienia potencjału i konkurencyjności Małopolski względem innych regionów poprzez wsparcie eksportu rodzimych rozwiązań z zakresu technologii kosmicznych na rynki zagraniczne,
 • podejmowania działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy samorządem, sferą nauki i sektorem naukowo-badawczym.

W ramach podjętej współpracy Województwo organizuje cykliczne spotkania z partnerami, podczas których omawiane są m.in. planowane wydarzenia w regionie z obszaru technologii kosmicznych czy też realizowane bądź planowane projekty / inicjatywy z zakresu technologii kosmicznych.

kontury Małopolski ze zdjeciem międzynarodowej stacji kosmicznej i z logo nereusa

Statutowe cele Stowarzyszenia NEREUS:

 • Wprowadzenie poziomu regionalnego do opracowywania i rozwijania europejskich programów kosmicznych oraz działań zawiązanych z infrastrukturą i zastosowaniami.
 • Promocja i wdrażanie partnerstwa, wspieranie programów współpracy transnacjonalnej i transgranicznej pomiędzy Regionami Europejskimi w celu rozwijania wspólnych lub uzupełniających środków i metod, w tym opracowanie zaleceń do wspólnych projektów i inicjatyw.
 • Spełnianie i wspomaganie potrzeb użytkowników końcowych w zakresie usług kosmicznych oferowanych przez programy Unii Europejskiej.
 • Zapewnianie wykorzystania usług kosmicznych we wszystkich Regionach Europejskich w celu zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i prawidłowego wykorzystania potencjału technologii kosmicznych.
 • Wspieranie lepszej promocji europejskiego wymiaru kosmicznego w zglobalizowanej gospodarce.
 • Wzrost uczestnictwa obywatelskiego w tworzeniu polityki europejskiej i rozwoju rynków usług kosmicznych.

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie NEREUS dla osiągnięcia założonych celów:

 • Zbieranie informacji o dostępnych źródłach finansowania w Europie, zarówno publicznych (Europejskie Fundusze Strukturalne, programy ramowe UE, itp.),  jak i prywatnych, w celu umożliwienia członkom NEREUS planowania i rozwijania projektów związanych z technologiami kosmicznymi.
 • Rozpoznawanie europejskich możliwości finansowania w celu wspierania i wspomagania działań Stowarzyszenia w sieci, w razie potrzeby.
 • Organizowanie konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia.
 • Promowanie i edukowanie użytkowników (publicznych i prywatnych) w zakresie potencjału i korzyści zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną.
 • Realizowanie takich działań jak identyfikacja użytkowników końcowych, sporządzanie listy wspólnych pytań i potrzeb, omawianie wspólnych dla Regionów Europejskich wyzwań dotyczących zastosowań technologii kosmicznych, identyfikacja wspólnej płaszczyzny w zakresie potrzeb użytkowników.
 • Doprecyzowywanie lub nadzorowanie badań naukowych, planów i aktualizacji w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii kosmicznych.
 • Wydawanie opinii regionów NEREUS na temat legislacji oraz publikacji Wspólnoty Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; szczególnie, jeżeli ma to wpływ na cele NEREUS.

Członkowie pełnoprawni Stowarzyszenia NEREUS:

Obecnie wśród członków pełnoprawnych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 23 europejskie regiony: Abruzja, Apulia, Azory, Badenia-Wirtembergia, Basilicata, Bawaria, Brema, Bretania, Emilia Romagna, Gujana Francuska, Hesja, Holandia Południowa, Madryt, Województwo Małopolskie, Województwo Mazowieckie, Nowa Akwitania, Oksytania, Województwo Podkarpackie, Piemont, Toskania, Wenecja Euganejska i Walonia.

Członkowie Stowarzyszeni Stowarzyszenia NEREUS:

Obecnie wśród członków stowarzyszonych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 35 podmiotów tj. firmy, instytucje, uniwersytety, takie jak: AEIT – Hiszpańskie Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, AIPAS – Stowarzyszenie firm zajmujących się działalnością kosmiczną, Airbus, ASI – Włoska Agencja Kosmiczna, Cerema, CISAS – Międzywydziałowe Centrum Badań i Działań Kosmicznych, CISIS – Międzyregionalne Centrum Systemów Informacyjnych, Geograficznych i Statystycznych, Cite de l’Espace, CNES – Krajowe Centrum Badań Przestrzennych, CNR-IREA – Instytut Elektromagnetycznej Detekcji Środowiska, Conftrasporto, Konsorcjum TERN, CUT – Cypryjski Uniwersytet Technologiczny, DASS Sardinia – okręg lotniczy Sardynii, Okręg Technologii Lotniczych i Kosmicznych – DTA, Edisoft SA, FFG – Austriacka Agencja Promocji Badań Naukowych / ALR – Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, Forum Lotnicze, Geoville Information Systems GMBH, IMT Atlantique (dawniej GIS Bretel), Europejski Instytut Rozwoju Technicznego I.E.S.T., IVAR (dawniej CVARG) – Instytut Badań Wulkanologicznych i Obserwacji Ryzyk, Fundacja Gaspara Frutuoso Kampus Uniwersytecki Ponta Delgada, Obserwatorium Midi-P / CNRS, Pole Mer Bretagne, POLIMI (ABC dept.) – Politechnika w Mediolanie, POLITO – Politechnika w Turynie, Partnerzy SpaceTec, Park Technologiczny Brest-Iroise, Thales Alenia, Uniwersytet w Turynie, Uniwersytet Boloński, Krakowski Park Technologiczny, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Politechnika Krakowska, Auvergne-Rhône-Alpes Regionalna Agencja do spraw Energii i Środowiska, Instytut Transferu Technologii i Innowacji, Instytut Kościuszki.

 

Strona internetowa Stowarzyszenia Nereus

logo nereus