baner - nagłówek

Kosmiczna Małopolska

Sektor kosmiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu w Polsce. Polscy naukowcy i inżynierowie wnoszą duży wkład w budowę nowych satelitów, łazików czy specjalistycznego oprogramowania. Od 10 lat Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, podpisaliśmy również umowę Artemis, dzięki której możemy brać udział w misjach NASA na Księżyc. Mamy wielu Polaków, którzy działają w NASA czy w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy znani jako świetni inżynierowie, mamy również bardzo zdolną młodzież. Studenci polskich uczelni wygrywają większość zawodów związanych z technologiami kosmicznymi w Europie i na świecie. Sektor ten jednak nadal jest w naszym kraju w początkowej fazie rozwoju. Zatrudnienie w nim wynosi tylko ok. 15 tys osób, gdy np. we Francji jest to ponad milion.

Działania Województwa Małopolskiego skoncentrowane wokół rozwoju sektora kosmicznego zostały zapoczątkowane w 2016 r., kiedy to został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie utworzenia inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych. Sygnatariuszami listu byli: Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

W sierpniu 2022 roku Województwo Małopolskie oficjalnie dołączyło do Stowarzyszenia NEREUS w roli Pełnoprawnego Członka. Do udziału w Stowarzyszeniu w roli Członków Stowarzyszonych Małopolska zaprosiła cztery aktywnie działające w sektorze kosmicznym podmioty, z którymi podpisała „Porozumienie o współpracy w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu”:

  • Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; na uczelni powstało m.in. Centrum Technologii Kosmicznych, które koordynuje prowadzenie badań związanych z technologiami kosmicznymi i realizuje własne badania w obszarze tych technologii
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akadami Nauk, który m.in. uczestniczy w międzynarodowych eksperymentach MARE i DOSIS.
  • Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki; uczelnia ta dysponuje bogatym zapleczem badawczym wykorzystywanym do prac nad technologiami kosmicznymi.
  • Krakowski Park Technologiczny, który podejmuje szereg inicjatyw związanych z sektorem kosmicznym i jego wykorzystaniem w rozwoju przemysłu 4.0

Więcej o Stowarzyszeniu oraz roli w nim Małopolski można przeczytać tutaj.

W regionie pojawia się także coraz więcej firm oferujących rozwiązania z zakresu technologii kosmicznych, przede wszystkim wykorzystujących dane satelitarne. To duża szansa dla dalszego rozwoju i ziwększania konkurencyjności branż, które już są silnie rozwinięte w regionie tj. transportowej i logistycznej.

mapa satelitarna Małopolski