nagłówek promujacy konferencję

Konferencja regionalna – Miechów

Innowacyjna Małopolska. Innowacje w lokalnej gospodarce.

Konferencja regionalna – Miechów

Informacje i program

Data: 12 października 2022 r.

Godzina: 10.00-14.15

Miejsce: konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa (Dosłońce 56, gmina Racławice) oraz online

Moderowanie konferencji: Zbigniew Bartuś

Konferencja w języku polskim.

Dla uczestników stacjonarnych do dyspozycji będzie punkt konsultacyjno-informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE PLUS, w którym doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielą wszystkich informacji o programie.

MODEROWANIE KONFERENCJI:

Zbigniew Bartuś

09.30 – 10.00

Rejestracja / powitalna kawa

10.00 – 10.15

Wystąpienie otwierające

Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10.15 – 10.30

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

10.30 – 12.00

Panel dyskusyjny

Innowacje, inwestycje, współpraca – nowoczesna gospodarka lokalna

Uczestnicy:

  • Krzysztof Gamrat – Prezes Zarządu Linoszczel sp. z o.o.
  • Bartosz Józefowski – Wicedyrektor działu parku technologicznego, Krakowski Park Technologiczny
  • Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
  • Bartłomiej Skrzydlewski – Prezes Zarządu Amplus sp. z o.o.
Dyskusja panelowa poświęcona będzie inwestycjom w Polskiej Strefie Inwestycji oraz wyzwaniom i oczekiwaniom w związanym ze współpracą samorządów z przedsiębiorstwami. Zastanowimy się jaki wpływ mają władze samorządowe na przyciągnięcie inwestorów, jak powinny wyglądać relacje z nimi i jakie wsparcie mogą zaproponować zainteresowanym firmom. Od inwestorów dowiemy się czego oczekują od samorządu oraz jak mogą się zaangażować w lokalną społeczność i jej rozwój.

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.00

Rozmowa ekspercka

Biogazownie rolnicze – niedoceniony potencjał

Uczestnicy:

  • Jolanta Kamińska – Redaktorka, Magazyn Biomasa, wydawca w Biomass Media Group
  • Paweł Sulima – Doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rozmowa będzie dotyczyć wyjątkowo aktualnego obecnie tematu jakim jest biogaz. Obecna sytuacja na rynkach stawia nowe wyzwania w zakresie ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Z rozmowy dowiemy się jak wygląda obecny stan sektora biogazowego w Polsce, jakie są perspektyw jego rozwoju w Polsce oraz jak to wygląda w Europie. Poznamy również założenia projektu Innowacyjna biogazownia oraz dowiemy się jaki wpływ na otoczenie ma eksploatacja biogazowni.

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

13.00 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.15

Świat Lema to już nie przyszłość. Trendy technologiczne 2022

dr Maciej Kawecki – Prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

W ramach wystąpienia zostaną przedstawione trendy technologiczne widoczne szczególnie w ramach wszystkich największych scen technologicznych, na których Pan Maciej osobiście był w 2021 i 2022 roku, a więc CES w Las Vegas, GITEX w Dubaju, Display WEEK w San Jose, WMC w Barcelonie oraz Web Summit w Lizbonie. Do tych trendów należy w szczególności dataizm, deglobalizacja, transformacja klimatyczna, kryzys służby zdrowia, biologizacja technologii, świat lustrzanych odbić (Metaversum) oraz technologia natury. Każdemu z trendów przyporządkowane zostaną najbardziej rewolucyjna osiągnięcia polskiej nauki oraz techniki w tym rozwijane przez polskie i małopolskie startupy pokazujące jak Polska wpisuje się w powyższe trendy. Będą do nich należały w szczególności pierwsze na świecie ekrany drukowane świtałem. Pierwsza na świecie kapsułka endoskopowa, która wykonuje 50 tys. zdjęć układu pokarmowego, a AI diagnozuje zmiany nowotworowe. Projekty digitalizujace zmysły, jak dotyk czy zapach. Wystąpienie ma łączyć to w czym dr specjalizuję się szczególnie, a więc przewidywanie trendów technologicznych oraz prezentowanie aktualnych postępów małopolskiej i polskiej myśli technicznej

Prelegenci

foto Józef Gawron

Józef Gawron

Polityk, samorządowiec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności „Technologia maszyn”. Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności „Przedsiębiorczość” oraz studia podyplomowe „Menadżer Ochrony Zdrowia”.

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Grzegorz Puda

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 26 października 2021 r., menedżer, samorządowiec, wykładowca. 6 października 2020 r. powołany na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 23 lipca 2019 r. był pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. 15 lipca 2019 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni.

Prywatnie pasjonat żeglarstwa.

Bartosz Józefowski

Bartosz Józefowski

Wicedyrektor Działu Parku w Krakowskim Parku Technologicznym. Przewodniczący Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Zajmuje się innowacjami technologicznymi od 2013 r. Kieruje hub4industry czyli European Digital Innovation Hub’em w Krakowie. Utworzył i prowadził akcelerator startupów przemysłowych KPT ScaleUp, który dla ponad 25 klientów korporacyjnych szukał, selekcjonował i nadzorował ponad 80 wdrożeń w fabrykach nowych technologii dostarczanych przez polskie startupy. Współtwórca Radaru Innowacji dla Przemysłu 2021.

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłada na studiach MBA w KSB UEK oraz na AGH.

Dariusz Marczewski

Dariusz Marczewski

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach samorządu i działaniach na rzecz rozwoju Gminy Miechów. W wyborach samorządowych 21 października 2018 r. wybrany został na III kadencję – Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.

Absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bartłomiej Skrzydlewski

Bartłomiej Skrzydlewski

Prezes Amplus sp. z o.o. Pracę w spółce Amplus rozpoczął niemal 15 lat temu jako Asystent, przechodząc kolejne szczeble stanowisk. W ramach rozwoju Grupy Spółek Amplus, od kwietnia 2018 roku Prezes Zarządu w spółce Siejesie sp. z o.o. Firma, której przewodzi prowadzi zaawansowane badania nad stworzeniem innowacyjnego wysokowydajnego procesu wertykalnej, wielopoziomowej i hydroponicznej uprawy ziół i sałat w budynku odizolowanym od otoczenia, w którym warunki środowiskowe będą ściśle mierzalne i sterowalne. Spółka jest w trakcie finalizacji budowy Centrum B+R.

Od września 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Sadów Sandomierskich, które powstało jako wynik współpracy firmy Amplus oraz trzech Grup Producenckich z regionu Sandomierza. Od lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa SB Fruit Group. sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji innowacyjnej truskawki z jedynej w Polsce tunelowej uprawy w rynnach. Od grudnia 2020 roku pełni rolę Członka Zarządu w podmiocie Siła Natury sp. z o.o. Spółka ta jest rodzinnym producentem i dystrybutorem z branży przetwórstwa działającym w sektorze MŚP. Podmiot bazuje na przetwórstwie ekologicznym, jednocześnie kontynuując produkcję konwencjonalną. Dysponuje najnowszym krajowym parkiem maszynowym do konfekcjonowania kiszonek (kiszonej kapusty oraz kiszonych ogórków).

Absolwent Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na AGH oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

Redaktorka „Magazynu Biomasa”, wydawca w Biomass Media Group.  Redaktorka specjalizująca się w tematyce OZE, w szczególności z zakresu biomasy, biogazu i biometanu; w latach 2016-2019 redaktorka naczelna „Magazynu Biomasa”, obecnie współtworzy magazyny branżowe oraz organizuje konferencje z zakresu biomasy, biogazu i pelletu w wydawnictwie Biomass Media Group. Czynnie zaangażowana w rozwój energetyki biogazowej w Polsce. Autorka portalu magazynbiomasa.pl

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Paweł Sulima

Paweł Sulima

Doradca strategiczny w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tematem odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim biogazu zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w urzędach (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju) jak i w organizacjach pozarządowych (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć), a także w pierwszym prywatnym instytucie badawczym w Polsce (Instytut Energetyki Odnawialnej). W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pracuje od 2020 roku.

Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Maciej Kawecki

Maciej Kawecki

Prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2019-2021 dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej Warszawie. Od 2017 do 2019 r. dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadający za sektor innowacji i wdrażanie do polskiego porządku prawnego RODO. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję.

Autor cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie Rzecz Biorąc” oraz współprowadzący kanału technologicznego wraz z Filipem Chajzerem W Głowie Się Nie Mieści.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi