baner promujący wydarzenie

Konferencja regionalna – Prandocin-Iły

Innowacyjna Małopolska. Innowacyjne rolnictwo przyszłości.

Konferencja regionalna – Prandocin-Iły

Informacje i program

Data: 20 czerwca 2024 r.

Godzina: 10.00-13.30

Miejsce: konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie firmy Amplus (Prandocin-Iły 62a, 32-090 Słomniki) oraz online

Moderowanie konferencji: Zbigniew Bartuś

Konferencja w języku polskim.

Dla uczestników stacjonarnych do dyspozycji będzie punkt konsultacyjno – informacyjny Funduszy Europejskich, w którym specjalista ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpowie jakie są możliwości finansowania projektów.

Studio live

MODEROWANIE KONFERENCJI:

Zbigniew Bartuś

09.30 – 10.00

Rejestracja / powitalna kawa

10.00 – 10.10

OTWARCIE KONFERENCJI – HOT CHAIR

Innowacyjny samorząd dla rolnictwa

Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10.10 – 10.30

SPEECH

Innowacje to Wy – inspirujące pomysły na biznes: Jagobot – automatyczny robot do zbioru truskawek

 • dr inż. Marcin Tomasik – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • mgr inż. Marcin Wąs – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

10.30 – 11.45

Panel dyskusyjny

Nowocześnie, smacznie, zdrowo, z troską o środowisko – jak technologia zmienia tradycyjne rolnictwo

Uczestnicy:

 • Bartłomiej Skrzydlewski – Prezes Zarządu Amplus sp. z o.o.
 • Michał Chwastek – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • dr hab. inż. Michał Cupiał – prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Rolnictwa 4.0
 • Agnieszka Sendor – założycielka i właścicielka Gospodarstwa Pstrąg Ojcowski
 • Maria Zdebska – Członek Zarządu AgriSmart sp. z o.o, właściciel firmy MAGI S.C.

Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. Jesteśmy też jednym z największych jej eksporterów, a ubiegły rok był pod tym względem rekordowy. W 2023 r. krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę towary rolno-spożywcze o rekordowej wartości 51,8 mld euro, czyli 236 mld zł.  Nie osiągnęlibyśmy tego bez wysokiego poziomu inwestycji przedsiębiorstw w nowoczesne technologie rolnicze oraz związane z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności.

Latające nad polami drony, systemy GPS precyzyjnie kierujące pracą traktora, automatycznie sterowane maszyny, stacje pogodowe, nowoczesne szklarnie sterowane komputerowo, uprawy wertykalne to tylko niektóre ze stosowanych rozwiązań. Każde usprawnienie, uproszczenie, optymalizacja procesów uprawy, czy skrócenie czasu produkcji wiąże się z minimalizacją kosztów i maksymalizacją zysków.

Podczas panelu nasi eksperci podzielą się swoim doświadczeniami i porozmawiają o tym jak robotyka i automatyzacja mogą zmienić pracę rolników i strukturę gospodarstw rolnych, o najnowszych innowacjach technologicznych rewolucjonizujących sektor rolno-spożywczy, o najlepszych praktykach w zakresie zrównoważonego rolnictwa, które można wdrożyć dzięki nowoczesnym technologiom, a także o tym czego oczekują konsumenci i jakie są najważniejsze trendy i wyzwania, które będą kształtować przyszłość sektora rolno-spożywczego w najbliższych latach.

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

ROZMOWA EKSPERCKA

Czas sukcesorów – jak innowacje wspierają rozwój firm rodzinnych

Uczestnicy:

   • Katarzyna Łukasiewicz – Esentio sp. z o.o – nestor
   • Kinga Śliwińska – Esentio sp. z o.o – sukcesor

Młode pokolenie może być źródłem pozytywnych zmian w firmie, gdyż aktywnie poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań i kierunków rozwoju. Ta postawa może z kolei stanowić znaczący impuls rozwojowy dla przedsiębiorstwa, stymulując jego dynamiczny rozwój oraz adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Jak zapewnić płynną sukcesję, jednocześnie zachowując dobrą kondycję przedsiębiorstwa? Serdecznie zapraszamy na panel ekspercki, gdzie przyjrzymy się wpływowi młodego pokolenia na rozwój firm rodzinnych. Omówimy strategie sukcesji oraz sposoby utrzymania stabilności i ciągłości działalności w kontekście zmian rynkowych i technologicznych. Dołącz do nas, aby poznać praktyczne wskazówki dotyczące sukcesji w firmach rodzinnych oraz podzielić się doświadczeniami z ekspertami i przedsiębiorcami.

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

12.30 – 12.55

WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE

Narzędzia wsparcia branży rolno-spożywczej w ramach programu promocji gospodarczej na Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai

Marta Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wystawy Expo, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

12.55 – 13.15

WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE

Technologie satelitarne w nowoczesnym rolnictwie

dr hab. inż. Piotr Wężyk – prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

13.15 – 13.40

Lunch

13.40 – 14.30

Zwiedzanie nowoczesnej zautomatyzowanej szklarni tunelowej uprawy plantacji truskawki firmy Amplus

Amplus to jedna z największych polskich firm z sektora rolno-spożywczego specjalizująca się w produkcji, przetwórstwie i dystrybucji świeżych owoców i warzyw. W Prandocinie firma posiada jedną z najnowocześniejszych w Europie baz chłodniczo-przechowalniczych. Firma od 30 lat kieruje się mottem Semper in Altum, czyli “zawsze wzwyż” – stawia na innowacje, nowe technologie i certyfikowaną jakość. I to wszystko z dbałością o ekologię i etyczne prowadzenie biznesu.

Po części konferencyjnej uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesną szklarnię tunelową firmy Amplus, gdzie na ponad 8 ha uprawiana jest plantacja truskawki. Rośliny uprawiane są w rynnach zawieszonych na konstrukcji tuneli foliowych. Plantacja posiada specjalne zbiorniki retencyjne, które zbierają wodę deszczową a specjalna instalacja rozpyla mgiełkę wodną – elektrolizowaną wodę, która chroni truskawki od bakterii i grzybów dzięki czemu nie muszą być stosowane pestycydy.

Prelegenci

Józef Gawron

Józef Gawron

Polityk, samorządowiec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności „Technologia maszyn”. Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności „Przedsiębiorczość” oraz studia podyplomowe „Menadżer Ochrony Zdrowia”.

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bartłomiej Skrzydlewski

Bartłomiej Skrzydlewski

Prezes Amplus sp. z o.o. Pracę w spółce Amplus rozpoczął niemal 15 lat temu jako Asystent, przechodząc kolejne szczeble stanowisk. W ramach rozwoju Grupy Spółek Amplus, od kwietnia 2018 roku Prezes Zarządu w spółce Siejesie sp. z o.o. Firma, której przewodzi prowadzi zaawansowane badania nad stworzeniem innowacyjnego wysokowydajnego procesu wertykalnej, wielopoziomowej i hydroponicznej uprawy ziół i sałat w budynku odizolowanym od otoczenia, w którym warunki środowiskowe będą ściśle mierzalne i sterowalne. Spółka jest w trakcie finalizacji budowy Centrum B+R.

Od września 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Sadów Sandomierskich, które powstało jako wynik współpracy firmy Amplus oraz trzech Grup Producenckich z regionu Sandomierza. Od lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa SB Fruit Group. sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji innowacyjnej truskawki z jedynej w Polsce tunelowej uprawy w rynnach. Od grudnia 2020 roku pełni rolę Członka Zarządu w podmiocie Siła Natury sp. z o.o. Spółka ta jest rodzinnym producentem i dystrybutorem z branży przetwórstwa działającym w sektorze MŚP. Podmiot bazuje na przetwórstwie ekologicznym, jednocześnie kontynuując produkcję konwencjonalną. Dysponuje najnowszym krajowym parkiem maszynowym do konfekcjonowania kiszonek (kiszonej kapusty oraz kiszonych ogórków).

Absolwent Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na AGH oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

foto Michał Chwastek

Michał Chwastek

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Jest doktorem w dyscyplinie ekonomia i finanse, specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie w obszarze infrastruktury społeczno-gospodarczej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych na podstawie egzaminu państwowego w Ministerstwie Finansów.

Ma wieloletnie doświadczenie samorządowe. Przez ponad 17 lat pełnił funkcję zastępcy burmistrza gminy Słomniki. Od 2007 r. jest członkiem-założycielem i wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Jest uczestnikiem prac Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027, wcześniej dla okresów 2007-2013 i 2014-2020. Jest delegatem Małopolskiej Izby Rolniczej. Jest członkiem Zespołu do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wojewodzie Małopolskim. Współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich, jest autorem wielu opracowań i artykułów naukowych.

foto Michał Cupiał

Michał Cupiał

Dr hab., prof. UR, Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Rolnictwa 4.0 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Specjalista z zakresu technologii informacyjnych w rolnictwie. Główne zainteresowania naukowe to zastosowanie nowoczesnych technologii w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Autor programów komputerowych dla rolników (m.in. Organizator Techniki Rolniczej „OTR-7”, kalkulator nawozowy „Nawozy”, katalogi maszyn rolniczych „Maszyny”, program wspomagający sprawozdawczość w gospodarstwach ekologicznych „Gekko” i inne).

Wiceprezes towarzystwa naukowego POLSITA (Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie), wiceprezes krakowskiego oddziału PTIR (Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej). Prowadził własną działalność w zakresie usług informatycznych (MCPK – Usługi informatyczne) oraz gospodarstwo rolne. Kierownik trzech grantów, wykonawca w kilkunastu projektach badawczych krajowych i unijnych.

foto Agnieszka Sendor

Agnieszka Sendor

Współzałożycielka gospodarstwa rybackie Pstrąg Ojcowski w Ojcowie, z urodzenia i zamiłowania krakowianka. Promotorka lokalnych i regionalnych smaków, podróżniczka kulinarna, eksplorująca kulinarny Kraków i nie tylko.

Działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, za swoje aktywności w 2018 została uznana za Najbardziej Innowacyjną Rolniczkę w Europie przez Organizację COPA – COGECA działającą przy Parlamencie Europejskim w Brukseli, a rok później otrzymała tytuł Ambasadora ds. Innowacji w Rolnictwie europejskiego projektu LIAISON.

Członkini Rady Kobiet w Rolnictwie działającej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkini Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ambasadorka filaru Smak projektu Made in Małopolska – realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

foto Marta Zielińska

Marta Zielińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Wystawy Expo w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Łącząc długoletnią misję pedagogiczną z obszarami kultury i biznesu, zdobyła wszechstronną wiedzę i doświadczenie. Przez wiele lat, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pracowała w Kazachstanie, gdzie realizowała działania promocyjne na rzecz krzewienia kultury polskiej we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami oświaty i kultury oraz biznesu na całym świecie. Podczas pracy w Ambasadzie RP w Kazachstanie w latach 2011–2013 realizowała zadania w zakresie rozwoju polskiej oświaty polonijnej oraz zarządzania funduszami. Ogromny wpływ na doświadczenie w zakresie promocji polskiego biznesu za granicą miała zaś praca w WPHI w Ałmaty oraz własna działalność gospodarcza.

Od 2016 roku członek zespołu odpowiadającego za przygotowanie udziału Polski w Wystawach Światowych. Podczas Międzynarodowej Wystawy Expo 2017 Astana, odpowiadała za współpracę z Organizatorem Wystawy, z jednostkami samorządowymi oraz pracę obsługi Pawilonu Polski, natomiast podczas Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai odpowiadała za koordynację programu promocji polskich regionów oraz budowanie zaangażowania środowisk naukowych. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Wystawy Expo, koordynując jednocześnie program promocji regionalnej oraz polskiej nauki na Expo 2025 Osaka, Kansai.

foto Piotr Wężyk

Piotr Wężyk

Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Doktorat z zakresu technologii GIS i fotogrametrii obroniony na Wydziale Leśnym URK w Krakowie. Habilitacja uzyskana na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Nauki o Ziemi w zakresie Geografii. Stypendysta ÖAD (BOKU Wiedeń) oraz DAAD (TU Monachium) oraz uczestnik wielu programów wymiany naukowej ERASMUS i CEEPUS.

Zainteresowania badawcze: analizy przestrzenne 3D/4D GIS, monitorowanie dynamiki zmian pokrycia terenu (LULC), monitoring wtórnej sukcesji leśnej, Urban Forestry, precyzyjne leśnictwo i rolnictwo – przy wykorzystaniu aplikacji z zakresu: teledetekcji satelitarnej (zakres optyczny; VHRS), fotogrametrii cyfrowej, analizy obrazu (GEOBIA – ortoobrazy lotnicze i BSP: RGB, CIR, wielo- i hiperspektralne pod kątem typu i stanu szaty roślinnej), technologii GNSS, modelowania i skanowania laserowego LiDAR. Prowadzi kursy z zakresu geoinformatyki na URK oraz zajęcia na Studiach Podyplomowych m.in. UJ (UNIGIS), AGH czy na Politechnice Gdańskiej. Autor 274 publikacji naukowych w tym Redaktor monografii, m.in.: Dane satelitarne dla administracji publicznej (POLSA), Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa (MONITIAR) oraz Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa.

Z-ca przewodniczącego Komisji IUFRO 4.02.05 – Remote Sensing. Zastępca Przewodniczącego Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Zastępca Przewodniczącego Oddziału Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Rady Naukowej Ojcowskiego oraz Babiogórskiego Parku Narodowego.

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych – przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1.

baner z logotypami KPO

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi