baner promujący konferencję

Konferencja regionalna – Olkusz

Innowacyjna Małopolska. Innowacje społeczne.

Konferencja regionalna – Olkusz

Informacje i program

Data: 17 listopada 2022 r.

Godzina: 10.00-13.00 (plus zwiedzanie Muzeum)

Miejsce: konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Muzeum Podziemny Olkusz (Rynek 4) oraz online

Moderowanie konferencji: Zbigniew Bartuś

Konferencja w języku polskim.

Dla uczestników stacjonarnych do dyspozycji będzie punkt konsultacyjno-informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE PLUS, w którym doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielą wszystkich informacji o programie.

MODEROWANIE KONFERENCJI:

Zbigniew Bartuś

09.30 – 10.00

Rejestracja / powitalna kawa

10.00 – 10.15

Wystąpienie otwierające

Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10.15 – 11.00

Zrozum przyszłość i przygotuj się na zmianę – czyli jak odczytywać trendy i odpowiadać na realne potrzeby

Monika Borycka – Trendresearcherka, analityczka innowacji i specjalistka future studies, założycielka TrendRadar, wykładowczyni uniwersytecka

W trakcie wystąpienia zastanowimy się jak czytać trendy i łączyć dostępne informacje tak, by zrozumieć nadchodzącą przyszłość, by możliwie najszybciej dostrzegać nowe, obiecujące kierunki rozwoju i przygotować się na to co ma dopiero nadejść. Dowiemy się dlaczego badanie trendów podczas projektowania produktów i usług jest ważne.

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20 – 12.30

Innowacje to MY- o doświadczeniach Innowatorów Społecznych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Uczestnicy:

  • Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
  • Jolanta Fień – Prezeska Fundacji ,,APROBATA’’
  • Tomasz Koźmiński – Prezes Fundacji For Heroes
  • Piotr Peszat – Kompozytor i artysta dźwiękowy
  • Joanna Piwowońska – Ekspertka ds. dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami
  • Konrad Rachwalik – Ekspert w dziedzinie asystentury dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Dyskusja panelowa poświęcona będzie doświadczeniom i wyzwaniom tworzenia i testowania innowacji społecznych. Od innowatorów i innowatorek dowiemy się z czym mierzy się osoba, która kreuje innowacje, jak w praktyce tworzy zmianę społeczną i jak radzi sobie z pojawiającymi się trudnościami. Trudno bowiem zaplanować do końca jak będzie wyglądać innowacja, która nieustannie się zmienia. Poznamy również kulisy tworzenia czterech niezwykłych innowacji oraz perspektywę współpracy z innowatorami przedstawicieli samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych zajmujących się dostępnością.

Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

12.30 – 13.00

Lunch

13.00

bezpłatne zwiedzanie Muzeum Podziemny Olkusz (dla uczestników stacjonarnych)

Prelegenci

foto Józef Gawron

Józef Gawron

Polityk, samorządowiec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności „Technologia maszyn”. Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności „Przedsiębiorczość” oraz studia podyplomowe „Menadżer Ochrony Zdrowia”.

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Monika Borycka

Monika Borycka

Trendresearcherka, analityczka innowacji i specjalistka future studies. Posiada 13-lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, tworzeniem raportów, analizą i wdrażaniem innowacji.

Założycielka TrendRadar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o trendwatchingu. Wykładowczyni (UJ, SWPS, AGH), opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies na AGH. Analizuje trendy, tłumaczy innowacje i pomaga zrozumieć przyszłość, pozwalając organizacjom przygotować się na zmiany i być zawsze krok przed innymi.

Rafał Barański

Rafał Barański

Zastępca Dyrektora ROPS w Krakowie, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Członek Rady Innowacji Społecznych, Przewodniczący Kapituły Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Autor licznych projektów społecznych.

Bliska jest mu idea polityki opartej na dowodach stąd w pracy zawodowej jest zaangażowany w działalność badawczo – analityczną i koncepcyjną w instytucjach rynku pracy i polityki społecznej. Inkubowanie innowacji społecznych traktuje jako priorytetowe zadanie samorządu regionalnego. Doświadczenie opiekuna faktycznego pozwala mu lepiej rozumieć wyzwania polityki senioralnej

Jolanta Fień

Jolanta Fień

Innowatorka, pomysłodawczyni projektu „Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową – LEKABEL”. Prezes Zarządu Fundacji ,,APROBATA’’ z Rzeszowa, której bliskie są potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, opiekunów. Prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na choroby reumatyczne.

Organizatorka wydarzenia ,,Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’, Marszu z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Tomasz Koźmiński

Tomasz Koźmiński

Autor innowacji „Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku”. Wieloletni działacz i aktywista środowiska osób z niepełnosprawnościami. Prezes Fundacji For Heroes działającej na rzecz promocji sportu i kultury wśród osób niepełnosprawnych, Prezes zarządu Polskiego Związku Niewidomych, okręg Małopolski.

Współpracuje z władzami Miasta Krakowa, gdzie służy radą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętej dostępności i tworzenia odpowiednich warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Prywatnie fascynat sportów wyczynowych i ekstremalnych, pozostający w nieustającej gotowości by przesuwać granice niemożliwego.

Piotr Peszat

Piotr Peszat

Kompozytor i artysta dźwiękowy. Jego działalność artystyczna łączy elementy muzyki instrumentalnej, elektronicznej, multimediów i performansu.

Autor innowacyjnego projektu WIBRAAP, który umożliwia dostęp do muzyki dla osób głuchych, włączając je w proces kreowania i percepcji utworów muzycznych. Oprócz działań autonomicznych tworzy muzykę do spektakli teatralnych i filmów. Pracuje jako asystent w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Joanna Piwowońska

Joanna Piwowońska

Ekspertka ds. dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, związana z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, organizacją pożytku publicznego prowadzącą działania na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, dla której od 2005 roku koordynuje i realizuje szereg inicjatyw w obszarze dostępności, w tym projekty „Dostępna szkoła” oraz „Inkubator Dostępności”.

Od 2008 r. pełni funkcję redaktorki naczelnej kwartalnika „Tyfloświat”, czasopisma specjalistycznego, poświęconego technologiom kompensującym niepełnosprawność wzroku. Od 2013 roku organizuje oraz prowadzi szkolenia i świadomościowe sesje warsztatowe dla kadry jednostek administracji publicznej, szkół, uczelni wyższych oraz rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Konrad Rachwalik

Konrad Rachwalik

Innowator – pomysłodawca innowacji „Himalaje Autyzmu”. Ekspert w obszarze wspierania dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną, który na co dzień w pracy niestacjonarnej – poza szkołą, domem, ośrodkiem wsparcia dziennego – weryfikuje wiedzę i możliwości osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu aktywności. Asystent w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez ChSON „Ognisko”, które zwiększa samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Na co dzień na tropie dostępności i entuzjasta włączenia społecznego z uwzględnieniem dobrostanu wszystkich wokół. Zwolennik pracy z osobami niepełnosprawnymi bez wybiórczości, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności; wykorzystuje możliwości neuroplastyczności mózgu poprzez kształtowanie, adaptację nowych umiejętności z osobami w spektrum autyzmu.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi