„GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:
„GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie” – wykorzystanie mechanizmów gier do modyfikowania zachowań ludzi
Data wydarzenia:
13.06.2019 r.
Godzina wydarzenia:
10:00-14:00
Rejestracja:
Nie jest wymagana
Organizator:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Strona WWW organizatora:
Miejsce wydarzenia:

UEK – Kraków, ul.Rakowicka 27, Budynek Główny sala 30 (wejście od strony kortów tenisowych)

Jak dojechać:

Dojazd na przystanek MPK „Uniwersytet Ekonomiczny”- linia tramwajowa nr 2; linie autobusowe nr: 182,192,482,501,511. Brak przeszkód dla osób niepełnosprawnych.

Opis wydarzenia

Gry i systemy oparte na grywalizacji mają coraz większe zastosowanie w edukacji i biznesie. Jak potwierdzają badania i weryfikacja zastosowań, wdrożenie mechanizmów znanych z gier wzmacnia myślenie logiczne, strategiczne, a także umiejętność skupienia. Realizatorzy kilku działań, bedących rozszerzeniem tego wydarzenia będą dążyć do wypracowania ciekawych rozwiązań, do których studenci będą mogli samodzielnie „zbudować fabułę”, a docelowo potem wdrożyć ją w życie – np. podczas ubogacenia zajęć na Uczelni.
Priorytetem jest stworzenie kilku ciekawych narzędzi pomocnych podczas przekazywania wiedzy studentom w trakcie konkretnych zajęć z przedmiotów wykładanych na Uniwersytecie.

Organizatorzy chcą stworzyć także kilka nowych narzędzi i programów, które będzie się dało wdrożyć w innych obszarach aktywności, w tym szczególny nacisk położyli na usprawnianie procesów realizowanych w organizacjach. Współzawodnictwo przy realizacji konkretnych projektów lub działań, może dać świetne pozytywne efekty przekładające się bezpośrednio na wyniki finansowe organizacji.

Zaplanowano szczegółowo:
1. Przeprowadzenie badań naukowych wśród studentów UEK. Badania pozwolą wyselekcjonować narzędzia gamifikacji o największym potencjalne dla aktywizacji studentów. Planuje się przeprowadzić je na próbie co najmniej 100 studentów. Badania będą prowadzone w czerwcu przez członków KN IDEA pod nadzorem pracowników naukowych Katedry Zachowań Orgzanizacyjnych.
Po zebraniu, dane zostaną poddane analizie i posłużą do stworzenia raportu dotyczącego grywalizacji na UEK. Zakłada się, że taki dokument przełoży się wprost na zwiększenie świadomości istnienia gamifikacji i ułatwi korzystanie z narzędzi przez nauczycieli akademickich czy w ramach spotkań kół naukowych i innych organizacji studenckich.

2. Zorganizowanie warsztatów o tematyce gier i grywalizacji skierowanych każdorazowo do grupy około 20 studentów UEK wyselekcjonowanych na podstawie wcześniej ogłoszonej rekrutacji.
W trakcie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z historią rozwoju gier komputerowych, projektowaniem wirtualnych doświadczeń, implementacją systemu grywalizacyjnego.
Uczestnicy szkoleń poznają rynkowe przykłady zastosowania gamifikacji do różnych celów, od marketingu, po angażowanie pracowników i motywowanie ich poprzez wykorzystanie mechanizmów grywalizacyjnych. Szczególny nacisk będzie położony na typy uczestników systemów zgamifikowanych i możliwości wykorzystania mechanizmów gier w edukacji i biznesie poprzez działania offline i online.

3. Stworzenie laboratorium grywalizacyjnego na terenie kampusu UEK zawierającego gry oraz multimedialne i interaktywne urządzenia do wykorzystywania w czasie ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Gry oraz urządzenia VR / AR zostaną wypożyczone przez firmę partnerską headtrip. Wydelegowani pracownicy spółki zagwarantują również stosowne wsparcie merytoryczne w zakresie: instalacji oraz eksploatacji urządzeń VR HTC Vive oraz przeszkolą uczestników ćwiczeń z nawigacji i obsługi wybranych programów – autorskich symulatorów, wpisujących się w kategorię “serious games” oraz komercyjnie dostępnych gier VR, w których wykorzystywane są elementy grywalizacyjne. Przewiduje się także możliwość indywidualnego i grupowego wykorzystania narzędzi dostępnych w laboratorium w ramach pracy samodzielnej studentów.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI