Małopolski Festiwal Innowacji

O inicjatywie

Małopolska na targach innowacji to działanie, w ramach którego Województwo Małopolskie zapewnia firmom z regionu udział w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. Są to wydarzenia branżowe o uznanej renomie, organizowane w największych centrach targowych w kraju. Najważniejszym kluczem ich wyboru są małopolskie inteligentne specjalizacje: ICT, chemia, energia zrównoważona, life science, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W każdym wydarzeniu targowym uczestniczą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa z Małopolski, reprezentujące branże, którym poświęcone są targi oraz odpowiadające im inteligentne specjalizacje – w zależności od wydarzenia jest to od 15 do 17 firm. W 2022 roku małopolscy przedsiębiorcy wezmą udział w trzech wydarzeniach targowych w ramach naszej inicjatywy: IT Future Expo w Warszawie, Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® w Krakowie oraz Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Katowicach.

Udział wystawców w każdym wydarzeniu targowym jest dofinansowany na poziomie 90% kosztów (jest to pomoc bezzwrotna). Kwota wkładu własnego wystawcy zależy od konkretnego wydarzenia. Wystawcom zapewniamy: obrandowaną i wyposażoną przestrzeń wystawienniczą z dostępem do prądu, internetu oraz w razie potrzeby wody, promocję w ramach wydarzenia targowego oraz 3 spotkania matchmakingowe z partnerami z Polski i zagranicy dla każdego wystawcy. Całość powierzchni wystawienniczej przygotowywana jest pod szyldem Małopolski.

Obecnie inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

Rekrutacja

Za rekrutację wystawców odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym operator. W tym roku operatorem jest firma GMSynergy sp. z o.o. sp. j., ul.Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów. Kontakt do firm: support@gmsynergy.com.pl, 725 510 104.

By zostać Wystawcą  należy zapoznać się z odpowiednim dla danego wydarzenia Regulaminem rekrutacji Wystawców oraz złożyć podpisane załączone dokumenty rekrutacyjne wraz z aktualnym wpisem w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać wystawcą. Złożone dokumenty będą służyły do oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia. Wystawcami zostanie, w zależności od wydarzenia, 15 lub 17 przedsiębiorców, którzy spełnią warunki formalne oraz zdobędą największą liczbę punktów na podstawie kryteriów wymienionych w ankiecie.

Więcej informacji o poszczególnych wydarzeniach oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć tutaj.

Obecnie inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.