Małopolska na Canadian Hydrogen Convention 2024 w Edmonton

|

Plansza tytułowa Canadian Hydrogen Convention 2024 w Edmonton

Wielki sukces Małopolski na Canadian Hydrogen Convention 2024 w Edmonton w Kanadzie!

W dniach 22-24 kwietna br. miała miejsce polska wodorowa misja gospodarcza do Kanady, zorganizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Polskiej delegacji przewodniczył Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda. W misji z ramienia Województwa Małopolskiego wzięli udział: Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki oraz Agnieszka Bachórz, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. Udział w misji gospodarczej jest wyróżnieniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz docenieniem dotychczasowych prac i inicjatyw, jakie Zarząd Województwa podjął w zakresie rozwoju technologii wodorowych.

Targi na Canadian Hydrogen Convention 2024

Częścią wydarzenia były Targi wodorowe w Edmonton. Polscy przedsiębiorcy zostali zaproszeni na zorganizowane stoisko. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele Małopolski podzielili się doświadczeniami w zakresie kreowania regionalnej polityki wodorowej, dobrymi praktykami wypracowanymi w ramach Projektu Pilotażowego Hydrogen (Inicjatywa Awangarda) oraz podczas koordynacji prac Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych.

Wymiernym efektem rozmów biznesowych było podpisane w dniu 23.04. br. listu intencyjnego w zakresie rozszerzenia współpracy dot. technologii wodorowych. Sygnatariuszami listu byli: dr Andrzej Czulak, Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru (MCH2) oraz Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Jerzy Kopeć, członek Rady Nadzorczej MCH2 oraz Laura Kilcrease, Prezes Alberta Innovates. Do podpisania listu doszło m.in. dzięki szczególnemu zaangażowaniu Katarzyny (Kasha) Piquette – Wiceminister ds. stosunków międzyrządowych Alberty.

Podczas misji miały miejsce spotkania na Uniwersytecie Alberta oraz Royal Eleonora Club. Odbyła się też uroczysta kolacja z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premier stanu Alberta Danielle Smith wraz ze wszystkimi uczestnikami polskiej misji gospodarczej.

Wizyty studyjne i dalsza współpraca

Delegacja polska miała okazję wizyty w laboratoriach C-FER Technologies prezentujących najwyższy światowy poziom innowacyjności w obszarze technologii wodorowych oraz University of Alberta. Ze strony Kanadyjskiej koordynatorem przedsięwzięcia był Edmonton Global’S Hyddrogen Initiative (Malcolm Bruce, Brent Lakeman).

Efektem misji gospodarczej jest również nawiązanie bezpośrednich i osobistych kontaktów biznesowych z przedstawicielami parlamentu, administracji samorządowej i federalnej Kanady oraz instytucji polonijnych. Małopolska reprezentowana była również przez Tomasza Siwka, CEO HydrogenTech sp. z o.o., Szymona Kuczyńskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podziękowania za organizację dla PAIH: Romi Jaszczynski, Grzegorz Gałczyński, Michael Dębnicki.