Kształtuj z nami inteligentne specjalizacje Małopolski!

|

kontury may Małopolski z graficzną prezentacją małopolskich specjalizacji poza obrysem mapy

Zapraszamy do konsultacji zakresów małopolskich inteligentnych specjalizacji (MIS). Poprzez zgłoszenie swoich celów rozwojowych każdy może wpłynąć na kształt MIS. Od zgodności z MIS będzie z kolei zależała szansa na dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć.

Pracujemy nad uszczegółowieniem zakresów małopolskich inteligentnych specjalizacji (MIS). Dotychczasowy katalog uszczegóławiający uległ dezaktualizacji wraz z przyjęciem nowej Regionalnej Strategii Innowacji. Tak jak w ubiegłej perspektywie, w przyszłym programowaniu zgodność z inteligentną specjalizacją będzie warunkiem koniecznym lub preferencyjnym przy staraniach o wsparcie projektów.  Uszczegółowienie opisów jest krokiem do operacjonalizacji kryteriów oceny zgodności projektów z MIS.

Uruchomiliśmy trwające do 10 stycznia 2023 r. otwarte dla wszystkich małopolskich osób prawnych i fizycznych konsultacje zakresów 6 z 7 MIS. Środowisko jednej z MIS, a mianowicie „Nauk o życiu”, dokonało już uszczegółowienia swojej domeny na potrzeby nowego okresu programowania, ustanawiając w ten sposób aprobowany przez nas standard. Dzięki konsultacjom, chcemy zebrać propozycję celów aktywności naukowej, innowacyjnej i przedsiębiorczej jakie przyświecają Państwu w działalności, a jednocześnie wpisują się w dotychczasowe dziedziny (drugi poziom uszczegółowienia) MIS. Interesują nas też cele zgodne z MIS, które nie mieszczą się w dotychczasowych dziedzinach. Jako punkt odniesienia przy formułowaniu celów, proszę brać pod uwagę sposób opisu zastosowany w tabeli 15 rzeczonego uszczegółowienia, odwołujący się do co najmniej kilku ogniw, lub pełnych łańcuchów wartości.

Każda z propozycji zostanie wyszczególniona w upublicznionym raporcie pokonsultacyjnym. Propozycje poddane będą dyskusji i kategoryzacji w ramach warsztatów z przedstawicielami poszczególnych MIS, planowanych do realizacji w I kw. 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Swoje propozycje i komentarze proszę zgłaszać wyłącznie na dedykowanym formularzu i odsyłać na wskazany w nim adres e-mail.

Formularz konsultacyjny MIS