ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro

|

grafika promująca

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzyrządową wspierającą rozwój badań i tworzenie technologii kosmicznych, które mogą być zastosowane w kosmosie oraz w użytku ziemskim. Polska jest członkiem ESA od 2012 roku.

W krajach członkowskich działa sieć brokerów technologicznych ESA, którzy pomagają krajowym podmiotom w tworzeniu nowych rozwiązań i pozyskaniu grantów na transfer technologii kosmicznych.

W Polsce działa dwóch brokerów technologicznych:

Jarosław Chojnacki, ESA Technology Broker (Krakowski Park Technologiczny) jchojnacki@kpt.krakow.pl

Paweł Kwiatkowski, ESA Technology Broker (ABGi Poland) pawel.kwiatkowski@abgi-poland.com

Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy w Polsce startuje właśnie trzy letni program ESA Spark Funding, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie bezzwrotnego finansowania na tworzenie i komercjalizację produktów i usług wykorzystujących technologie kosmiczne.

Więcej o ESA Spark Funding:

  • Założeniem Programu ESA Spark Funding jest wdrożenie technologii kosmicznych (np. czujników, materiałów czy elektroniki) do innych branż niż kosmiczna np. transportowej, energetycznej czy ochrony zdrowia.
  • ESA Spark Funding jest skierowane przede wszystkim do MŚP, startupów lub większych podmiotów, które posiadają już linie produktów.
  • Produkty lub usługi zgłaszane do Programu powinny być co najmniej na TRL 3 i posiadać przynajmniej wersję MVP, którą można testować i weryfikować.
  • We wniosku należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania.
  • Na zakończenie Programu ESA Spark Funding beneficjent powinien dostarczyć raport Studium Wykonalności oraz przygotować wersję prototypu/demonstratora.
  • Wnioskodawca może ubiegać się o 75,000 EUR bezzwrotnego wsparcia.
  • Projekt należy zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.
  • Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu.
  • Deadline na pierwszy nabór: 26 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje nt. naboru do ESA Spark Funding dostępne są tutaj.

Jednostką finansującą ESA Spark Funding w Polsce jest Europejska Agencja Kosmiczna a koordynatorem ABGi Poland przy współudziale Krakowskiego Parku Technologicznego.

Szukasz innowacji? Pomożemy!

Jeśli jakaś firma poszukuje innowacji, które mogą im pomóc usprawnić proces technologiczny lub opracować nowe rozwiązania, to wystarczy, że odeśle wypełniony poniższy formularz, a brokerzy ESA poszukają bezpłatnie czy w sektorze kosmicznym są jakieś pomocne technologie. Dla firmy może to być również pierwszy krok by sięgnąć po finansowanie z ESA Spark Funding.

Formularz potrzeb technologicznych (docx.)