Małopolski Festiwal Innowacji

Innowacyjne Safari 2021

W 2021 roku odbędą się dwie edycje Safari: 10 i 17 listopada.

Tradycyjnie tematy przewodnie dla każdego wydarzenia powiązane będą z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami: life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.

Tegoroczne wydarzenia realizowane będą w formule online.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z małopolskimi przedsiębiorcami podzielą się naukowcy z następujących uczelni:

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Będzie można porozmawiać m.in. o: diagnostyce mikrobiologicznej, urządzeniach medycznych, substancjach bioaktywnych, nośnikach leków, rozwoju produktów żywnościowych, dodatkach do pasz, nawozach i środkach do uprawy roślin, inżynierii materiałowej, kompozytach, rozwiązaniach dla OZE, urządzeniach VR i grach komputerowych. Podejmowane będą również zagadnienia przekrojowe, godne zainteresowania bez względu na branże, w której się działa, w tym: analizowanie ukrytych potrzeb konsumentów i identyfikacja nisz rynkowych, prawidłowe znakowanie wyrobów, pozyskiwanie środków i obieranie strategii rozwoju oraz grywalizacja w biznesie czyli budowanie i poprawianie zaangażowania pracowników i klientów.

Skorzystaj!

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP działającym w Małopolsce i chcesz wziąć udział w eksperckich spotkaniach? Wypełnij załączoną poniżej ankietę uczestnictwa, składającą się z części formalnej oraz merytorycznej, w której można przedstawić swoje oczekiwania względem spotkań. Uzupełnioną ankietę prześlij na adres: business@sunmore.pl. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z operatorem odpowiedzialnym za realizację zadania: 604 763 598, business@sunmore.pl. Rekrutacja firm ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne będzie miał szanse zostać uczestnikiem Safari. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Pobierz: ankieta uczestnictwa

Program spotkań

10 listopada

9.00 – 9.30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

napis zapoluj na innowacje

9.30 – 12.30

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

grafika promująca wydarzenie

17 listopada

9.00 – 9.30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

napis zapoluj na innowacje

9.30 – 12.30

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

grafika promująca wydarzenie