Małopolski Festiwal Innowacji

Innowacyjne Safari 2020

W 2020 roku Safari odbyło się w dniach: 18 i 26 listopada.

Tradycyjnie tematy przewodnie dla każdego wydarzenia powiązane były z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami, tym razem z następującymi: life science, przemysły kreatywne i czasu wolnego, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z  mineralnych surowców niemetalicznych. Z naukowcami można było porozmawiać na tematy dotyczące: rolnictwa, żywności, turystyki, chemii przemysłowej oraz przemysłu metalowego.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z małopolskimi przedsiębiorcami podzielili się naukowcy z następujących uczelni:

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Z uwagi na sytuację pandemiczną oba tegoroczne wydarzenia odbyły się w formule online.

Program spotkań

18 listopada

9:00 – 9:30

9:30 – 12:30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

grafika safari

26 listopada

9:00 – 9:30

9:30 – 12:30

powitanie ze strony Województwa Małopolskiego oraz uczelni; prezentacja profilu i obszaru działalności uczelni biorących udział w Innowacyjnym Safari w zakresie tematyki spotkania

rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi uczelni (odbywają się równolegle): Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

grafika safari