Małopolski Festiwal Innowacji

O inicjatywie

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania mają charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się przedsiębiorców z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

Oferta Safari skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski. Każdego roku odbywają się dwa wydarzenia poświęcone wybranym małopolskim inteligentnym specjalizacjom.

Dobór przedsiębiorców jest dokonywany w taki sposób, aby zakresy merytoryczne danej jednostki i działalności przedsiębiorcy były zbieżne. Przedsiębiorcom zapewniamy pełną obsługę. Udział  w wydarzeniu jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie.

Za rekrutację firm odpowiada wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator. Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne będzie miał szanse zostać uczestnikiem Safari. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o Innowacyjnym Safari 2021.

Obecnie wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.