Wizyta delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Małopolsce: perspektywy inwestycji w innowacyjne technologie wodorowe

|

Przemówienie dyrektora Jerzego Kopcia podczas spotkania z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tle logo Małopolski i flagi Polski, Małopolski i Unii Europejskiej

Dnia 10 maja br. odbyło się spotkanie, które stanowiło platformę do wymiany poglądów na temat innowacyjnych technologii, szczególnie skupiając się na potencjale rozwoju technologii wodorowych. Delegacja z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na czele z Wiceministrem ds. Rozwoju Gospodarczego, Rashidem Al Balooshim, miała okazję poznać regionalną specyfikę gospodarki Małopolski oraz omówić potencjalne możliwości inwestycyjne.

Delegacja z Abu Dhabi przybyła do Krakowa razem z Jakubem Sławkiem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Rafałem Kosem, Ambasadorem i Specjalnym Przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Rozwijania Międzynarodowej Współpracy Handlowej i Wspierania Polskich Inwestycji za Granicą. Towarzyszyli im również reprezentanci emirackich uniwersytetów, izby handlowej oraz krajowej fundacji rozwoju.

Zgromadzonych gości powitał Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, reprezentujący nasz region razem ze swoją zastępczynią, Agnieszką Bachórz. W szczegółowej prezentacji omówił on potencjał gospodarczy Małopolski, skupiając się na jej dążeniach związanych z rozbudową ekosystemu innowacji i wskazując na istotną rolę w tym procesie inteligentnych specjalizacji. W jego wystąpieniu nie zabrakło również odniesień do systematycznie powiększającej się sieci kontaktów międzynarodowych, w której uczestniczy Małopolska. Dyrektor Kopeć podkreślił, że bycie innowacyjnym wymaga szerokiego spojrzenia i szukania porozumienia poza najbliższym kręgiem kulturowym czy geograficznym.

Następnie dr Andrzej Czulak, Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, przybliżył zgromadzonym podstawowe założenia stojące za powołaniem Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Magazynowania Wodoru. Wykorzystanie kompozytów oraz inwestycje w technologie wodorowe okazały się dla przybyłych gości szczególnie interesującymi wątkami wobec ich własnych dokonań i planów w tych obszarach, dlatego przeważająca część spotkania poświęcona została dyskusji w tych właśnie tematach.

W opinii uczestników rozmów dalsza perspektywa zacieśniania współpracy wygląda bardzo obiecująco, czego najlepszym przykładem są planowane na lipiec tego roku inicjatywy. Obejmują one m.in. organizację przez Centrum Business in Małopolska konferencji „Doing Business in United Arab States”, która poświęcona zostanie eksportowi do arabskiego państwa. Jednocześnie w tym samym okresie zaplanowano przyjęcie delegacji przedsiębiorców emirackich połączoną z wizytami studyjnymi w ośrodkach zajmujących się promocją i organizacją działań biznesowych w naszym regionie.