Weź udział w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości!

|

Realizujesz oryginalny projekt, który pomaga tworzyć nowe firmy, wspiera rozwój już istniejących lub promuje przedsiębiorczość wśród kobiet i młodych ludzi? A może realizowana przez ciebie inicjatywa pozwala doskonalić przedsiębiorcom umiejętności managerskie lub działa na rzecz upraszczania procedur administracyjnych obowiązujących firmy? Jeśli tak, nie czekaj i już dziś weź udział w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości.

Tylko do 10 maja jednostki samorządu terytorialnego, instytucje realizujące programy edukacyjne, organizacje biznesowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne mogą zgłaszać realizowane przez siebie projekty (finansowane ze środków unijnych lub wlasnych/krajowych), które aktywnie przyczyniają się do promowania i rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Małopolski. Jak pokazuje historia konkursu laur zwycięzcy mogą zdobyć nie tylko duże i kosztowne inicjatywy, ale także te małe lecz oryginalne i pomysłowe, które swoją działalnością odpowiadają na lokalne potrzeby i co ważne są możliwe do zrealizowania w innych regionach Europy.

W konkursie mogą wziąć udział inicjatywy:

  • promujące przedsiębiorczy sposób myślenia i przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet oraz osób znajdujących się w trudnym położeniu np. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, pochodzących z mniejszości etnicznych,
  • doskonalące umiejętności przedsiębiorcze i managerskie,
  • promujące rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wspierających upraszczanie procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy,
  • wspierające rozwój działalności MŚP na rynkach międzynarodowych,
  • zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej MŚP.

Przy ocenie kapituła konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i wykonalność projektu, jego wpływ na lokalną gospodarkę, poprawę stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami oraz możliwość zastosowania podobnych rozwiązań w innych regionach lub krajach. Nagroda specjalna zostanie przyznana inicjatywie uznanej za najbardziej kreatywną i inspirującą na całym kontynencie europejskim.

Jak zgłosić projekt?

Projekty można zgłaszać jedynie drogą mailową przesyłając najpóźniej do 10 maja 2019 roku wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Alina.Plecinska@mpit.gov.pl

Spośród zgłoszeń komisja powołana przez Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii wybierze projekty, które będą reprezentowały Polskę w etapie europejskim.

Informacja na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Dodatkowe informacje:
Alina Plecińska – Koordynator Krajowy
Wydział Wsparcia Przedsiebiorczości, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 99 33
Alina.Plecinska@mpit.gov.pl

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

mfi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

Formularz kontaktowy

5 + 12 =