Spotkanie partnerów projektu SMART CIRCUIT w Genui

|

Uczestnicy warsztatów dyskutujący przy stolikach

W dniach 10 – 11 kwietnia br. partnerzy projektu SMART CIRCUIT spotkali się w Genui, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie wykorzystania potencjału hubów innowacji cyfrowych (DIH – Digital Innovation Hubs) do wzmocnienia ekosystemów produkcyjnych w Europie Środkowej związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ).

W spotkaniu zorganizowanym przez jednego z partnerów projektu, park technologiczny z Ligurii (SIIT), wzięli udział m.in. przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego (lider projektu) oraz Województwa Małopolskiego (partner stowarzyszony).

Konferencja SMART CIRCUIT

Pierwszy dzień wydarzenia miał charakter konferencyjny. Podczas obrad zatytułowanych: „Sektor: Elektronika i recykling energii elektrycznej. Zaawansowane technologie promujące czyste przetwarzanie” dyskutowano o przyszłości przemysłu o obiegu zamkniętym. Na konferencji zaprezentowano najlepsze praktyki w poszczególnych regionach, udane projekty i możliwości włączenia się w inicjatywy takie jak Nowy Europejski Bauhaus i Projekt EcoeFISHent.

W konferencji, z ramienia Województwa Małopolskiego, uczestniczył m.in. Jerzy Kopeć – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Podczas swojego wystąpienia podkreślił on znaczenie GOZ w rozwoju regionalnym oraz wskazał na potencjał gospodarki wodorowej, która pozostaje obszarem szczególnego zainteresowania w Małopolsce.

Warsztaty strategiczne

Drugą część spotkania zrealizowano 11 kwietnia. Podczas warsztatów „Strategic Dissemination Lab” zaprezentowano postępy poszczególnych partnerów, jakie zostały osiągnięte w ramach SMART CIRCUIT.

Dyrektor Jerzy Kopeć miał okazję przybliżyć zgromadzonym temat „Programu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski” oraz przedstawił wyniki przeprowadzonych w Małopolsce badań wśród przedsiębiorców dotyczących postrzegania i potrzeby wdrażania GOZ.

Nakreślił równocześnie wyzwania i potrzeby przemysłowe w naszym regionie takie jak: wydłużenie cyklu życia produktów – szczególnie na etapie projektowania, zwiększanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie rozwoju nowych technologii, rozwój biogospodarki czy wykorzystanie terenów poprzemysłowych i pogórniczych do celów gospodarczych, społecznych i rekreacyjnych.

Kluczowym punktem warsztatów było przedstawienie wdrażanych przez projekt inicjatyw służących firmom w dostosowywaniu się do realiów GOZ. Mowa tu o Akademii Innowacji o Obiegu Zamkniętym CIA, laboratoriach współpracy na poziomach regionalnym i ponadregionalnym oraz przemysłowych pilotażach w praktykach.

Zapowiedziano powstanie strategii i mapy drogowej GOZ 2030, a także silnie zaakcentowano rolę przemysłów ICT w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Na koniec ogłoszono, że kolejne spotkanie SMART CIRCUIT odbędzie się za pół roku w Niemczech.

Korzystając z możliwości sieciowania dostępnych podczas delegacji, reprezentacja Małopolski uczestniczyła poza kontekstem samego wydarzenia również w spotkaniu bilateralnym z przedstawicielami Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile scrl (Innowacyjne technologie na rzecz kontroli środowiska i zrównoważonego rozwoju) w sprawie przyszłej współpracy gospodarczej w zakresie wodoru pomiędzy Małopolską a włoską Ligurią.

O projekcie SMART CIRCUIT

Projekt SMART CIRCUIT rozpoczął się w kwietniu 2023 r. i zakończy się w marcu 2026 r. Wyzwaniem, jakie stawiają przed sobą jego uczestnicy, jest stworzenie stabilnych sieci innowacji sprzyjających zwiększeniu wiedzy i wymianie jej w odniesieniu do tworzenia łańcuchów wartości w sektorach gospodarki o obiegu zamkniętym istotnych dla rozwoju Europy Środkowej.

Podejmowane działania zmierzają tym samym w kierunku budowy kompetencji, know-how i umiejętności istniejących centrów innowacji cyfrowych w celu edukowania, pilotażu i promowania najlepszych praktyk GOZ oraz stworzeniu mapy drogowej wdrążenia GOZ w zaangażowanych regionach.

Partnerami projektu SMART CIRCUIT są:

 • KPT (lider projektu),
 • Forschung Burgenland GmbH,
 • PROFACTOR GmbH,
 • Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. microTEC Südwest e.V.,
 • SIIT Distretto Tecnologico Ligure Sistemi Intelligenti Integrati,
 • COMET Scrl – Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia,
 • TECOS,
 • Razvojni center orodjarstva Slovenije,
 • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület,
 • Technická univerzita v Košiciach, Intemac Solutions s.r.o.,
 • Województwo Małopolskie (partner stowarzyszony).

Projekt SMART CIRCUIT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.interreg-central.eu/projects/smart-circuit/

 

Logotyp projektu SMART CIRCUIT