Spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie

|

debatujący ludzie przy stole podczas spotkania

Wyjątkowe grono ekspertów reprezentujących różne instytucje i firmy spotkało się 16 lutego br. w siedzibie tarnowskich zakładów Grupy Azoty S.A. Tematem przewodnim spotkania był rozwój gospodarki wodorowej w Małopolsce. Spotkanie otworzył Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Ostatni czas obfitował w Małopolsce w ważne wydarzenia, które otwierają nowe możliwości rozwijania gospodarki wodorowej. Najważniejszym jest powołanie Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Jego powstanie stanowi naturalną i obliczoną na najbliższe lata kontynuację działań zmierzających do stopniowej budowy małopolskiego ekosystemu wodorowego, który w istotny sposób wzmocni innowacyjność w regionie – podkreślił Pan Wicemarszałek Józef Gawron.

Podczas spotkania Pan Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WM, wraz z Panem dr Andrzejem Czulakiem z Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, przedstawili idee i założenia funkcjonowania nowopowstałego Centrum. Podczas dyskusji nt. potencjalnych obszarów i kierunków współpracy w ramach Centrum, członkowie Grupy wyrazili chęć zaangażowania i gotowość do zintensyfikowania działań.

Podczas kolejnej części spotkania Pan Dyrektor Jerzy Kopeć, opowiedział uczestnikom spotkania o najnowszych wydarzeniach w ramach projektu pilotażowego Hydrogen (H2) oraz kamieniach milowych na drodze budowania wodorowego ekosystemu Małopolski, tj.: przystąpieniu Małopolski do Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej oraz uzyskaniu statusu członka Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A).

O wyzwaniach oraz szansach w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej w kontekście unijnej polityki klimatycznej opowiedział Pan Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A. oraz Pan Rafał Biały, Specjalista Koordynator ds. Regulacji w Grupie Azoty S.A. Temat okazał się szczególnie ciekawy w perspektywie działań podejmowanych przez członków Grupy w obszarze analiz najnowszych aktów delegowanych KE w zakresie wodoru.

Wstępnej analizy do stworzenia wodorowej mapy drogowej Małopolski dokonał dr Adrian Gorgosz. Informacje nt. potencjałów i potrzeb w zakresie wodoru, przekazane przez członków Grupy, pozwoliły stworzyć szkic zasobów oraz deficytów, charakterystycznych dla instytucji naszego regionu. Mapa będzie punktem wyjścia do kreowania synergii, partnerstw oraz projektów wodorowych w Małopolsce.

Spotkanie dopełniła wizyta studyjna, podczas której uczestnicy spotkania mogli zobaczyć imponującą infrastrukturę do wytwarzania wodoru jaką dysponuje Grupa Azoty S.A.