Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury typu fablab

|

zdjęcie prezentujące wejście do fablab

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa – wsparcie Infrastruktury typu fablab. Pula środków na nabór to niemal 40 mln zł.

W ramach naboru realizowane będzie wsparcie infrastruktury specjalistycznej i wyposażenia innowacyjnych pracowni/ laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu. Przestrzenie typu fablab powinny służyć przede wszystkim podnoszeniu kompetencji zawodowych mieszkańców regionu zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez m.in.:

  • prototypowanie i kreowanie pomysłów,
  • organizację spotkań networkingowych dla osób chcących dzielić się pasją do budowania, projektowania oraz dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
  • organizację warsztatów, szkoleń, usług doradczych, informacyjnych dedykowanych określonym grupom odbiorców
  • zainteresowanych konkretnym tematem twórczym,
  • promowanie nowoczesnych technologii,
  • promowanie kształcenia przez całe życie.

Nabór jest skierowany do instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz uczelni.

Nabór trwa do 31 stycznia 2024 roku. Minimalna wartość projektu: 4 500 000,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Małopolski.