Piąte spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

|

Logo  z literą M

Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych spotkała się po raz piąty, tym razem w należącym do Instytutu Łukasiewicza Centrum Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Podsumowane zostały ostatnie tygodnie aktywności partnerów Rady w odniesieniu do tematyki wodorowej, a także przedstawiono nowe pomysły i koncepcje warte zaimplementowania i rozwoju.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Józef Gawron zachęcając uczestników spotkania do rozmów i współpracy na rzecz budowania gospodarki wodorowej w Małopolsce. „Wodorowa rewolucja staje się coraz bardziej realna i obiecująca dla przyszłości naszego regionu. To ważne abyśmy w odpowiednim czasie wsiedli do wodorowego pociągu, który da Małopolsce możliwość rozwijania potencjału, który w tym zakresie posiadamy” – podkreślił Pan Marszałek Józef Gawron.

Na spotkaniu Pan Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki zrelacjonował uczestnikom spotkania ważne wydarzenia związane z obszarem wodorowym, w których przedstawiciele Małopolski brali aktywnie udział. Jednym z nich była misja gospodarcza do Ukrainy złożona z ponad 30 osób, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, nauki i administracji. Misja połączona była z konferencją, współorganizowaną z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych oraz Stowarzyszeniem Klastrów Ukraińskich, zatytułowaną „Współpraca klastrów w zrównoważonym rozwoju regionalnym”.

Promocję potencjału Małopolski w obszarze wodoru i kompozytów zapewnił aktywny udział reprezentacji naszego regionu m.in. w konferencji H2 Poland, wizycie studyjnej na farmie wiatrowej w Szkocji w ramach projektu ADMA (dot. zaawansowanej produkcji do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych), targach kompozytowych LightCon w Hannowerze oraz wizycie w Centrum Wodorowym w Stade. W efekcie odbytych spotkań i rozmów pojawiało się wiele możliwości nawiązania współpracy oraz rozwoju gospodarki regionu w oparciu o kompozyty i technologie wodorowe – podkreślił Dyrektor Jerzy Kopeć.

O działaniach w ramach projektu pilotażowego Wodór opowiedział dr Andrzej Czulak, zapraszając jednocześnie do współpracy przy organizacji Targów Kompozyt Expo, które połączone będą z wydarzeniem Hydrogen Summit w ramach Inicjatywy Awangarda. Wydarzenie odbędzie się 4-5 października 2023 r. Pan Wojciech Mucha, odpowiedzialny za serwis internetowy wodorowe.info, które powstało w efekcie pracy Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, zaznaczył jak ważne dla budowania gospodarki opartej o łańcuch wartości związany z wodorem jest upowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej na temat technologii wodorowych. Z kolei pani dr Katarzyna Stec oraz Pan dr hab. Jacek Podwórny opowiedzieli o roli materiałów ogniotrwałych i ich zastosowaniu dla wodoru oraz sukcesach Centrum Materiałów Ogniotrwałych związanych ze współpracą międzynarodową.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja unikatowych urządzeń dostępnych w laboratorium Centrum Materiałów Ogniotrwałych (urządzenie do badania przewodności cieplnej metodą gorącego drutu – jedyne takie urządzenie w Polce oraz analizator częstotliwości rezonansowych i tłumienia).

Tymczasem zachęcamy do oglądnięcia galerii zdjęć z spotkania Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych.