Małopolski Festiwal Innowacji

Seminarium – Patent na dobry początek

Program seminarium

9.30 – 10.00

Rejestracja obowiązkowa / kawa powitalna

10.00 – 10.05

Otwarcie seminarium

10.05 – 11.05

Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych

Oliwia Czarnocka, rzeczniczka patentowa, specjalistka z dziedziny elektroniki i informatyki

Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących systemu patentowego, przybliżenie definicji. Komu może zostać udzielony patent i w jakim celu można go wykorzystać. Jak wygląda opis patentowy. Uczestnicy zapoznają się z elementami procedury polskiej, europejskiej i międzynarodowej. Przybliżenie podstawowych informacji dotyczących procedur, czasu ich trwania i kosztów. Czy wszystkie rozwiązania warto patentować, czy może lepiej zostawić je jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

11.05 – 12.05

Zmiany w prawie dotyczące znaków towarowych – nowe przepisy i praktyka – nowe możliwości

Alicja Kicińska-Fujawa, krajowa i europejska rzeczniczka patentowa, radczyni prawna

Nowe rodzaje znaków towarowych – jak je wykorzystać w planowaniu strategii ochrony marki i tworzenia portfolio prawa własności intelektualnej firmy.
Niekonwencjonalne znaki towarowe: znaki ruchome, dźwiękowe czy multimedialne? Nowe narzędzia w budowaniu przewagi na konkurencyjnym rynku.

12.05 – 12.35

Własność intelektualna w twojej firmie – nowy projekt Urzędu Patentowego RP

Joanna Kupka oraz Marek Gozdera, Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP

W ramach projektu, w siedzibie przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP  będą świadczyć usługę „szytą na miarę” obejmującą identyfikację dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr.

12.35 – 12.50

Przerwa kawowa

12.50 – 13.50

Nowe technologie – wyzwania dla prawa patentowego

Oliwia Czarnocka, rzeczniczka patentowa, specjalistka z dziedziny elektroniki i informatyki

Przedstawienie obecnych przepisów dotyczących wynalazków wspomaganych komputerowo. Wyzwania stawiane systemowi patentowemu przez sztuczną inteligencję, blockchain, fintech. Czy stosowanie rozwiązań wspomaganych AI rodzi zagrożenia?

13.50 – 14.50

Zarządzanie prawami własności przemysłowej

Alicja Kicińska-Fujawa, krajowa i europejska rzeczniczka patentowa, radczyni prawna

Zarządzanie prawami własności intelektualnej w MŚP. Prawo własności intelektualnej jako wartościowe zasoby zarówno biznesowe jak i prawne.
O co zadbać? Rozwiązania własne czy umowa licencyjna.
Dobre praktyki w zarządzaniu prawami własności przemysłowej w firmie – złote zasady

14.50 – 15.20

Zakończenie seminarium / lunch

Prelegenci

zdjęcie portretowe Oliwii Czarnockiej

Oliwia Czarnocka

Rzeczniczka patentowa, specjalistka z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.

Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

zdjęcie portretowe Oliwii Czarnockiej

Alicja Kicińska-Fujawa

Krajowa i europejska rzeczniczka patentowa i radczyni prawna. Posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarządzania nimi. Zajmuje się doradztwem strategicznym, wielokrotnie brała udział w procesach due diligence i nabywania praw własności przemysłowej. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Przez kilkanaście lat związana z branżą FMCG. Współpracowała m.in. z grupą spółek tworzących jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych.

zdjęcie portretowe Joanny Kapki

Joanna Kupka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stażystka UNIZO – belgijskiej organizacji zrzeszającej MŚP. Od 2012 r. zatrudniona w Urzędzie Patentowym RP, koordynuje projekty z zakresu upowszechniania i promowania wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

W latach 1999-2008 pracownik Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca), gdzie m.in. była akredytowanym konsultantem doradzającym osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz MŚP, jak uzyskać wsparcie w ramach programów pomocowych, a następnie kierowała wydziałem ds. programów inwestycyjnych oraz koordynowała prace mazowieckiej sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych. W latach 2008-2011 główny specjalista we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, gdzie nadzorowała projekty realizowane przez instytucje budżetowe będące beneficjentami Funduszu Granic Zewnętrznych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów przez MŚP. 

zdjęcie portretowe Marka Gozdery

Marek Gozdera

Specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od lat związany zawodowo z tematyką własności intelektualnej.

Wykładowca na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Współpracując ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów promował innowacyjne rozwiązania czołowych polskich ośrodków naukowo-badawczych na największych międzynarodowych wystawach wynalazczych m.in. na Tajwanie, w Niemczech i w Szwajcarii. Obecnie również aktywnie współpracuje ze środowiskiem twórców i przedsiębiorców upowszechniając wiedzę na temat systemu ochrony własności intelektualnej. Realizuje liczne projekty służące edukacji w tym zakresie.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce seminarium jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pracownicy ochrony Urzędu udzielą pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu. Przed Urzędem i na sąsiadujących ulicach znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (objęte strefą płatnego parkowania), w tym także przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd z Dworca Głównego: jedziemy autobusem nr 130, kierunek Azory, wsiadając na przystanku „Dworzec Główny Zachód” (ew. przystanek „Politechnika”); wysiadamy na przystanku „Urząd Marszałkowski”. Do Urzędu Marszałkowskiego można także dojechać liniami autobusowymi  nr 102, 144, 194 wysiadając na przystanku „Mazowiecka”. Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Krakowie jest dostępny na stronie: http://rozklady.mpk.krakow.pl/. W pobliżu Urzędu Marszałkowskiego znajduje się również przystanek kolei aglomeracyjnej Kraków Łobzów. Wyszukiwarka połączeń kolejowych dostępna jest na stronie: https://mt.rozklad-pkp.pl/

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

ORGANIZATOR PATENTU
NA DOBRY POCZĄTEK 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 474

POLITYKA PRYWATNOŚCI