Patent na dobry początek!

|

grafika promująca wydarzenie

Dzięki oryginalnym procedurom, know-how i wynalazkom w Twojej firmie, budujesz swoją przewagę konkurencyjną. Zadbaj o to, aby Twoja własność intelektualna – innowacyjne projekty, produkty, wiedza, technologie – była odpowiednio chroniona. Weź udział w webinarium „Patent na dobry początek” i dowiedz się jak znaleźć najlepszą metodę ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa! Już 25 października.

To bezpłatne wydarzenie organizowane przez Województwo Małopolskie poświęcone jest tematyce ochrony własności intelektualnej. Skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli start’upów, naukowców planujących komercjalizację swoich badań, a także wszystkich zainteresowanych tematyką. Tym razem spotykamy się w formule online. Szczegółowy program poniżej.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować. Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy FRESHMAIL. Link do spotkania zostanie przesłany przed rozpoczęciem seminarium.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

ZapraszaMY do udziału!

Program webinarium

10:00 – 11:00

Wynalazki i wzory użytkowe

Andrzej Kacperski

  • zagadnienia związane z postępowaniem w sprawie udzielania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy
  • przydatne wskazówki i porady mające na celu podniesienie świadomości przy podejmowaniu optymalnych decyzji w obrębie omawianego zagadnienia

Sesja Q&A

 

Andrzej Kacperski – polski i europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów europejskich, prawnik (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego), wpisany na listę rzeczników patentowych w 1978 roku. Od 1990 roku prowadzi własną kancelarię patentową w Krakowie. Długoletni wykładowca na aplikacji dla rzeczników patentowych, były wiceprezes i prezes samorządu zawodowego – Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

11:00 – 12:00

Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Joanna Kluczewska-Strojny

  • aktualne przepisy i zmiany prawne dotyczące znaków towarowych,
  • nowe rodzaje znaków towarowych i nowe narzędzia mogące wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • prawo własności intelektualnej firm w budowaniu portfolio oraz planowaniu, strategii i ochronie marki.

Sesja Q&A

 

Joanna Kluczewska-Strojny – prawnik, polski i europejski rzecznik patentowy. Absolwentka licznych studiów i kursów specjalistycznych m.in.: w Amerykańskim Urzędzie Patentowym (USPTO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Doktoryzuje się w Instytucie Nauk Prawnych PAN z ochrony nietypowych znaków towarowych. Ekspert w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie mediów. Autorka książki pt. „Korzyści dla przedsiębiorcy z ochrony własności intelektualnej – dobre przykłady w kraju”.

12:00 – 13:00

Bazy Patentowe

Mariusz Strojny

  • podział i opis baz patentowych ze względu na klasyfikację: znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki i wzory użytkowe,
  • znaczenie najczęściej używanych wyszukiwarek krajowych i międzynarodowych,
  • czym jest patentowalność: ocena zdolności patentowej, badania patentowe ich rodzaje i charakter?

Sesja Q&A

 

Mariusz Strojny – doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 2016 roku Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Od 2018 roku jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego oraz Redaktorem Naukowym Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Występuje w roli eksperta w tematyce patentowej, zarządzaniu innowacjami, transferze technologii, badaniach patentowych. Jest autorem ponad 200 artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych, badań naukowych i rynkowych oraz ekspertyz.