O zielonych i cyfrowych innowacjach – spotkanie peer-review w Bergamo

|

Sala plenarna z uczestnikami spotkania

Jak wspierać firmy produkcyjne z Europy Środkowej w procesie zielonej transformacji? O tym rozmawiali partnerzy projektu GREENE 4.0 i zaproszeni eksperci podczas międzynarodowego spotkania w Bergamo (Włochy) w dniu 26 marca br.

Okazją do wymiany wiedzy i pomysłów było Transnarodowe Spotkanie Peer-Review projektu GREENE 4.0, podczas którego przedstawiciele regionów partnerskich zaprezentowali Mapy Cyfrowych i Zielonych Innowacji. Mapowanie było jednym z etapów prac nad identyfikacją przedsiębiorców z sektora wytwórczego. Jego wyniki będą poddane dalszej analizie przez partnerów.

Po prezentacji Map Innowacji nastąpiła sesja peer-review, podczas której zaproszeni eksperci omówili z każdym partnerem przedstawione wcześniej innowacje. Podzielili się opinią na temat mocnych i słabych stron opracowanej analizy. Następnie doradzili kierunki dalszego rozwoju, by zmaksymalizować szanse zidentyfikowane w danym regionie. W zespole ekspertów znalazła się przedstawicielka Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM, reprezentująca Województwo jako partnera stowarzyszonego projektu.

Wszystkie regiony wykazały słabe rozpoznanie wśród zielonych innowacji. Większość z nich podsumowała ten fakt rekomendacją do wzmocnienia tego aspektu w dalszych analizach. Dobrą praktyką, którą eksperci zasugerowali jako rozwiązanie podczas sesji peer-review, była metodologia zastosowana przez Krakowski Park Technologiczny. W swojej analizie poszerzył obszar mapowania o inne regiony w Polsce. Regionom, w których szczególnie trudno o nawiązanie relacji z przedsiębiorcami, eksperci doradzili zacieśnienie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, by za ich pośrednictwem podejmować kolejne kroki związane z realizacją projektu.

O projekcie GREENE 4.0

Projekt GREENE 4.0 ma na celu wspieranie firm produkcyjnych z Europy Środkowej w procesie zielonej transformacji i tworzenia innowacyjnych łańcuchów wartości. Partnerem projektu jest Krakowski Park Technologiczny, natomiast Województwo Małopolskie jest partnerem stowarzyszonym i kluczowym uczestnikiem regionalnego ekosystemu budowanego wokół inteligentnych i zielonych łańcuchów wartości. Dzięki ścisłej współpracy – w ramach zarówno regionalnej sieci jak i ponadnarodowego partnerstwa – Małopolska czerpie wiedzę i inspirację dla rozwijania polityk publicznych z zakresie zielonej transformacji.

Partnerzy Projektu:

  • Pomurje Technology Park
  • Bautzen Innovation Centre
  • University of Applied Sciences FH Kufstein Tirol
  • University of Ljubljana
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem
  • Innovation Centre of Usti Region
  • Intellimech Consortium
  • Krakowski Park Technologiczny
  • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd.

Projekt GREENE 4.0 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.interreg-central.eu/projects/greene-4-0/