Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji – konkurs

|

kontury mapy Małopolski z graficzną prezentacją małopolskich specjalizacji poza obrysem mapy z grafiką prezentującą cząsteczki wodoru

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”. W ramach konkursu powstanie m.in. plan rozwoju technologii wodorowych w Małopolsce do 2030 roku.

Wodór i technologie pokrewne są perspektywicznym obszarem, z którego ekspansją Małopolska wiąże duże nadzieje. Plan rozwoju technologii wodorowych wynika z potrzeby wsparcia realizacji przez Małopolskę projektu Pilotażowego Wodór (Hydrogen) w ramach Inicjatywy Awangarda oraz jest odpowiedzą na trwający kryzys energetyczny oraz wyzwania stawiane przez Unię Europejską w zakresie dekarbonizacji oraz produkcji i wykorzystywania zielonej energii. Dzięki opracowaniu planu rozwoju wodoru wszystkie podmioty działające w małopolskim ekosystemie wodorowym będą miały spójną wizję rozwoju w tym obszarze.

Kolejnym działaniem w ramach konkursu będzie animacja działań w Inicjatywie BERRY+, m.in. poprzez opracowanie mapy rozwoju łańcucha wartości dla jednego z obszarów specjalizacji Life Science. W poprzednim roku powstała mapa dla branży kosmetycznej w Małopolsce. Zadaniem wyłonionego operatora będzie również zadbanie o upowszechnianie informacji wśród małopolskich przedsiębiorców i klastrów w zakresie możliwości i korzyści płynących z zaangażowania się w tą inicjatywę międzynarodową.

Wszystkie te działania mają na celu wspierać zaangażowanie firm i klastrów w Małopolsce działających w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji w realizację międzynarodowych, innowacyjnych projektów w ramach Inicjatywy Awangarda i BERRY+.

Bycie innowacyjnym we współczesnym świecie jest przepustką do sukcesu. Głównym celem piątej już edycji konkursu, organizowanego przez Województwo Małopolskie jest wzmocnienie potencjału przemysłowego przedsiębiorstw i klastrów działających w naszym regionie – podkreśla Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Oferty można składać do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00.

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych wynosi 195 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.