Innowacje w edukacji

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Innowacje w edukacji

Data wydarzenia:

25 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:
10.00
Rejestracja:
nie wymaga rejestracji
Miejsce wydarzenia:
online – Facebook
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Rozwój edukacji wywołuje nowe inicjatywy innowacyjne, z których wyłania się model szkoły przyszłości jako organizacji uczącej się i innowacyjnej. Innowacja staje się obecnie normą funkcjonowania instytucji edukacyjnej, a szkoły przechodzą od zachowań replikacyjnych do innowacyjnych, „produkty edukacji” dostosowują do potrzeb społecznych.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: Jak w Polsce wygląda sytuacja pod względem innowacji edukacyjnej? System edukacji musi dostosowywać się do potrzeb rynku pracy. Powinien wyposażyć przyszłych pracowników w umiejętności niezbędne do ciągłego podnoszenia kwalifikacji (uczenia się przez całe życie z możliwością wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z systemu edukacji na różnych poziomach), ale także ucząc tak podstawowych zachowań, jak odpowiedzialność, punktualność, rzetelność. (Jerzy Ambroży „Innowacyjność polskiej edukacji i gospodarki”)

grafika rysunkowa przedstawiająca dwie głowy z narysowanym mózgiem;  z jednej głowy ku górze wychodzą znaki zapytania, z drugiej rozświecone żarówki

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI