Badanie ankietowe „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”

|

grafika promocyjna

Serdecznie zachęcamy do wsparcia badania ankietowego „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”!

Wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie wiąże się z wieloma wyzwaniami dla przedsiębiorstw. Zróżnicowana kadra pracownicza stanowi o sile danej organizacji nie dzięki pojmowaniu pracowników jako zasoby materialne, lecz ze względu na ich doświadczenie, wrażliwość i kompetencje.

1 marca b.r. ruszył projekt badawczy skierowany do przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Realizatorem pilotażowego badania w postaci ankiety pt. „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach” jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Celem badania jest zweryfikowanie stanu związanego z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w kontekście nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez małopolskie przedsiębiorstwa oraz znajomości korzyści jakie z tego wynikają.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wszystkie zebrane informacje zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zaangażowanie firm, które wezmą udział w ankiecie, pozwoli na zdobycie cennego wglądu w otoczenie biznesowe Małopolski poprzez identyfikację wyzwań i barier związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami w regionie. Po wypełnieniu ankiety, przedsiębiorstwo uzyska możliwość otrzymania poświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Marty Malec-Lech oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkich małopolskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w pilotażowym badaniu. Badanie trwa do końca maja 2023 r. Ankietę można znaleźć pod tym linkiem.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

Portal prowadzony przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

pasek z logotypami unijnymi