Małopolski Festiwal Innowacji

O inicjatywie

Stowarzyszenie Inicjatywa Awangarda (IA) jest polityczną inicjatywą przywódców 34 wysoko rozwiniętych i innowacyjnych regionów Unii Europejskiej, które nadają ton i wyznaczają kierunki rozwoju i wzrostu gospodarczego UE. Inicjatywa Awangarda (Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację – Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalne porozumienie regionów zainicjowane w listopadzie 2013 roku. Cel działania: wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Awangardowa inicjatywa gromadzi regiony mające ambicję i chęć odegrania znaczącej roli w odrodzeniu przemysłowym UE. Małopolska jest jednym z 10 inicjatorów Inicjatywy Awangarda, a zarazem jedynym regionem z Polski w IA i pierwszym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa zmierza do wzmocnienia przemysłu m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które będą współpracować ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji, mimo że funkcjonują w różnych regionach i krajach UE.

 

logo inicjatywy awangarda

 

W ramach inicjatywy jest realizowanych pięć Projektów Pilotażowych:

 1. Biogospodarka – Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego
 2. Wydajna i Zrównoważona Produkcja (ESM)
 3. Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D – Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego
 4. Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
 5. Nowe produkty wspomagane nanotechnologią

W praktyce Inicjatywa Awangarda wspomaga przedsiębiorstwa i klastry w rozwoju technologii, znajdujących się na niskich poziomach gotowości technologicznej (tzw. TRL – Technology Readiness Levels), przetestowaniu tych technologii pod kątem możliwości praktycznych aplikacji, by w efekcie umożliwić ich wdrożenie.

Korzyści dla Regionu i firm z uczestnictwa w Inicjatywie Awangarda

Korzyści dla Małopolski:

 • wpływ na kształtowanie polityki oraz agendy UE – IA wyraża opinie na temat przyszłej polityki przemysłowej, programu Horyzont Europe, programu Interreg, Polityki Spójności oraz wobec partnerstw publiczno-prywatnych
 • wyznaczanie trendów międzyregionalnej współpracy w obszarze inteligentnych specjalizacji (Inicjatywa Awangarda jest wskazywana przez Komisję Europejską, jako przykład wzorcowej współpracy międzyregionalnej w obszarach inteligentnych specjalizacji)
 • wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej na poziomie Komisji Europejskiej
 • możliwość korzystania z doświadczeń regionów, które od dawna współpracując z KE wypracowały skuteczne strategie i sposoby realizacji ważnych dla nich działań
 • możliwość kooperacji małopolskich firm i instytucji naukowych w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE
 • prestiż – obecność Małopolski i jej podmiotów w gronie najbardziej innowacyjnych regionów, liderów w UE

Korzyści dla firm oraz klastrów z Małopolski:

 • możliwość kooperacji małopolskich firm i klastrów w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • możliwość obniżenia kosztów testowania i certyfikowania nowych technologii;
 • udział w konferencjach, spotkaniach kojarzących partnerów w różnych krajach, mających na celu budowanie nowych paneuropejskich partnerstw,
 • dostęp do technologii i rozwiązań, wypracowanych przez członków IA, którymi chcą się podzielić firmy i instytucje naukowe zaangażowane w poszczególne działania pilotażowe,
 • promowanie i rozwijanie własnych technologii – jeśli np. jakaś małopolska technologia zostanie spopularyzowana, to firmy ją propagujące w pierwszej kolejności będą mogły na tym skorzystać, a co za tym idzie, powstaną nowe, paneuropejskie rynki zbytu,
 • proponowanie własnych Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych (firmy, klastry z Małopolski mają możliwość rozwijania własnych pomysłów w ramach branżowej współpracy międzynarodowej za pośrednictwem proponowanych przez siebie Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych),
 • szansa na rozwój przemysłu w ramach silnych klastrów; IA działa na rzecz odrodzenia przemysłu i wzmacniania inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest zainteresowana wzmacnianiem inteligentnych specjalizacji. Z kolei reindustrializacja to kierunek wspierany zarówno na poziomie UE (Komunikat KE „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”), jak i na szczeblu krajowym (Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju).

Otwarty konkurs ofert
Województwo Małopolskie chcąc w jak najszerszym zakresie wykorzystać swoje członkostwo w Inicjatywie Awangarda z korzyścią dla małopolskich przedsiębiorców i klastrów już po raz trzeci zorganizowało otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. W 2020 r. na ten cel przeznaczone zostało 150 000 zł z budżetu województwa.

Dotychczasowe dwie edycje przyniosły wzrost zainteresowania przedstawicieli małopolskich przedsiębiorców i klastrów w działania prowadzone w ramach Inicjatywy Awangarda. Dzięki zorganizowanym konkursom podmioty z małopolski nawiązały kontakty i relacje z europejskimi partnerami w obszarach druku 3D, biogospodarki oraz wydajnej i zrównoważonej produkcji. Ponadto, przygotowywany jest w naszym regionie projekt działania demonstracyjnego związany z bioplastikiem.

Strona internetowa Inicjatywy Awangarda

baner vanguard initiative

Małopolska w Inicjatywie Awangarda, przyłącz się!

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

MAŁOPOLSKA
W INICJATYWIE AWANGARDA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 348

POLITYKA PRYWATNOŚCI