Trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań promocyjnych w ramach EXPO w Dubaju!

|

pawilon Polski na expo 2020 w dubaju

Od 26 lutego polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie międzynarodowej promocji przy okazji organizacji EXPO. Planowana w 2020 roku Wystawa Światowa EXPO w Dubaju w związku z pandemią covid-19 przesunięta została na okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. Kwota dofinansowania może wynieść nawet ponad 455 000 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego to 15%.

26 lutego 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Go to Brand (poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie organizacji działań w ramach programu promocji o charakterze ogólnym w związku z uczestnictwem w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Wnioski będą przyjmowane do 29 marca 2021 r.

Kwota dofinansowania może wynieść nawet ponad 455 000 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego to 15%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej(Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Program promocji realizowany będzie od 3 marca 2020 r. do 30 września 2022 r. W jego ramach zostaną zorganizowane następujące działania promocyjne:

  • narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych wydarzeniach, w szczególności na targach odbywających się w ZEA;
  • wyjazdowe misje gospodarcze dla przedsiębiorców do krajów Zatoki Perskiej;
  • misje przyjazdowe do Polski dla zagranicznych kontrahentów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z krajów Zatoki Perskiej;
  • działania promujące marki produktowe polskich przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na rynku ZEA;
  • Polsko-Emirackie Forum Gospodarcze;
  • Polish Games Show – festiwal polskich gier komputerowych.

Wśród działań promocyjnych objętych programem znalazły się narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na targach Arab Health w Dubaju w latach 2021 i 2022.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.