Specjalne wyróżnienie dla Małopolski!

|

Marszalek WM w towarzystwie przedstawicieli KE oraz przedstawicieli innych nagrodoznych regionów

6 lipca podczas posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2024”. Małopolska jest pierwszym regionem w Europie, który otrzymał tego typu wyróżnienie.

Konkurs organizuje Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 2011 r. nagradza on regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Rokrocznie nagradzane są 3 regiony z całej Europy. W tym roku Małopolskę nagrodzono jednak czymś więcej – wyróżnieniem specjalnym przyznanym przez reprezentantów najważniejszych europejskich instytucji.

Po raz pierwszy w historii

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podkreśla, że w 13-letniej historii konkursu jury nigdy nie przyznało żadnych dodatkowych wyróżnień dla regionów innych niż nagrodzone tytułem ERP na dany rok. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP, a Małopolska została nim już nagrodzona w 2016 r. To ogromny zaszczyt, że po raz drugi nasze działania zostały docenione i wyróżnione na szczeblu europejskim.

Współpraca i wsparcie

Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz szerzej – wsparcie Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski.

Marszałek dodaje: Dawniej czerpaliśmy ze wsparcia i doświadczeń lepiej rozwiniętych regionów. To dostarczyło cennych inspiracji i motywacji. Dziś chcemy się dzielić tym z innymi regionami, w szczególności Ukrainą, która stoi u progu Unii Europejskiej. Ta otwartość Małopolski również odegrała dużą rolę w decyzji o wyróżnieniu naszego regionu.

Odpowiedzialna przyszłość

Myślą przewodnią, wokół której skupione są przyszłe działania Małopolski, jest „Odpowiedzialna przyszłość”. Mając świadomość globalnej sytuacji i bliskość Ukrainy Małopolska jest gotowa pełnić rolę ośrodka eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Eksperci z Małopolski będą dzielić się tą wiedzą z instytucjami z Ukrainy, co pozwoli im zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim.

Małopolska chce być miejscem debaty europejskiej nt. odbudowy Ukrainy, platformą do rozmów o przyszłości gospodarczej Ukrainy z udziałem decydentów europejskich i ukraińskich, a także ekspertów. Działające w regionie Centrum Business in Małopolska już aktywnie działa na rzecz wsparcia firm z Ukrainy, które po wojnie relokowały swoją działalność do Małopolski lub planują to zrobić. Są to głównie usługi informacyjne i doradcze. Centrum Business in Małopolska wspiera też firmy z naszego regionu, które planują swoją ekspansję na rynek ukraiński, angażując się w odbudowę tego kraju, m.in. poprzez misje gospodarcze.

Małopolska jest w krajowej czołówce jeśli chodzi o liczbę firm z kapitałem ukraińskim (2. miejsce) czy rejestrowanych przez obywateli Ukrainy (w 2022 r. założyli oni ok. 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych).

Innowacje i troska o środowisko

Drugi filar działań Małopolski, który został doceniony na szczeblu europejskim – poza wsparciem Ukrainy, to determinacja, by region nadal dynamicznie się rozwijał bazując na innowacjach i kreatywności mieszkańców, a jednocześnie troszczył się o środowisko. Stąd planowane działania interdyscyplinarnie łączące nowe technologie z rozwojem zielonej gospodarki. Już obecnie duży nacisk położony jest na rozwój technologii wodorowych. Działa Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Realizowane są działania pilotażowe dotyczące technologii wodorowych w ramach międzynarodowej inicjatywy „Awangarda”.

Kolejne przykłady świadczące o otwarciu regionu na zmiany gospodarcze i dostrzeganie szans rozwoju to Plan zarządzania sukcesją w Małopolsce 2030, który będzie pierwszym dokumentem tego typu na poziomie polskich regionów, opisującym podejście regionu do transferu biznesu. Tworzony jest również Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski. Będzie to nowe podejście do polityki rozwoju regionu, opartej na oszczędniejszym wykorzystaniu zasobów i surowców, uwzględniające m.in. rozpowszechnianie ponownego wykorzystania produktów.