Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Śniadanie z przedsiębiorcą

Data wydarzenia:

23 czerwca 2022 r.

Godzina wydarzenia:

10.00 – 12.00

Rejestracja:

formularz online; liczba miejsc jest ograniczona

Miejsce wydarzenia:

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Branża: nauki leśne oraz biotechnologia i ogrodnictwo

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Leśnego oraz Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Agenda:

10:00 – 10:05 – Otwarcie spotkania

Sesja prezentacji:

10:05 – 10:15 –  Prezentacja oferty Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Leśnego

10:15 – 10:30 – Wybrane technologie z Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

10:30 – 11:00 – Prezentacje oferty współpracy przez reprezentantów biznesu

11:00 – 11:30 – Warsztaty z innowacyjnych zastosowań technologii w winogrodnictwie (wizyta studyjna, pokaz sommelierski)

11:30 – 12:00 – Dyskusja

Spotkanie jest realizowane w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Więcej o projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”: https://inkubator4.urk.edu.pl

Osoby do kontaktu:

baner promujący spotkanie

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI