Raz, dwa, trzy – bonowe innowacje

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Raz, dwa, trzy – bonowe innowacje

Data wydarzenia:

23 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:

10.00 – 11.00

Rejestracja:
Miejsce wydarzenia:

online – platforma Cisco Webex Meetings

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Na spotkanie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Podczas spotkania omówimy:

  • warunki ubiegania się o środki,
  • zakres wsparcia,
  • typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności,
  • kryteria oceny projektów.

W trakcie trwania webinarium i po zakończonej prezentacji uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI