Przedsiębiorco! Weź udział w giełdach kooperacyjnych z firmami z Francji i Rumunii

|

baner promujący spotkania b2b

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w giełdach kooperacyjnych w formie spotkań b2b z udziałem przedsiębiorców z Francji i Rumunii.

Spotkania skierowane są do małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących lub planujących działalność eksportową oraz potencjalnych inwestorów.

Spotkania z przedsiębiorcami z Francji odbędą się 17 listopada, na kolejne z udziałem firm z Rumunii zapraszamy 18 listopada. Spotkania odbędą się w formule online. Rejestracja oraz więcej informacji dostępna jest tutaj.

Głównym celem organizowanych spotkań jest nawiązanie trwałych kontaktów biznesowych małopolskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z Francji i Rumunii. Celem giełd jest także zaprezentowanie oferty małopolskich firm, umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi partnerami z Francji i Rumunii oraz stworzenie okazji do negocjacji warunków potencjalnej współpracy handlowej.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. Power up Your Business in Małopolska 2, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.