Małopolski Festiwal Innowacji

Projekt Innowacyjna Małopolska

Założeniem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu promowania szeroko pojętej innowacyjności, przedsiębiorczości oraz wspieranie innowacyjnych MŚP z Małopolski, w szczególności w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji, poprzez organizację:

  • Małopolskiego Festiwalu Innowacji
  • inicjatywy „Małopolska na targach innowacji”
  • spotkań informacyjnych „Innowacyjne Safari”
  • paneli z cyklu „Przy kawie o innowacjach”,
  • seminarium z cyklu „Patent na dobry początek”

Cel projektu: wsparcie małopolskich MŚP działających w obszarach regionalnych specjalizacji poprzez umożliwienie im ekspansji na rynki zewnętrzne, promowanie ich kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz wzmacnianie transferu technologii i wiedzy oraz promocja oferty gospodarczej regionu.

Okres realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2021 (przedłużono do 31 grudnia 2022)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1

Dofinansowanie projektu z UE: 5 470 005,00 zł brutto.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI