Pożyczka antykryzysowa REACT-EU – bezpieczna pożyczka na trudne czasy

|

banerek z informacją o pożyczce

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Posiadasz siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa małopolskiego? Planujesz inwestycje w celu zwiększenia zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych? Jeśli tak, to ta pożyczka antykryzysowa jest właśnie dla Ciebie!

Jednostkowe pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy o łącznej wartości 60 mln zł zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi (PF):

  • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
  • Polską Fundacją Przedsiębiorczości
  • Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – lider oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – konsorcjant.

Parametry pożyczek:

Kwota pożyczki: od 10 tys. zł do 1,5 mln zł.
Okres spłaty: do 84 miesięcy.
Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
Oprocentowanie: na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest zmienne, ustalane według obowiązującej stopy bazowej, nie wyższej jednak niż stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia umowy.

Dla kogo?

Małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające akceptowalną zdolność spłaty i możliwość ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, zgodnie z procedurami danego PF, mogące otrzymać wsparcie ze środków publicznych.

Na co?

Cele inwestycyjne i przedsięwzięcia rozwojowe w m.in. zakresie:

  • rozszerzenia lub zmiany zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wdrożenia rozwiązań cyfrowych,
  • inwestycje w OZE lub podnoszące efektywność energetyczną.

Najważniejsze informacje oraz namiary na PF można znaleźć na stronie Małopolskiego Funduszu Rozwoju.