Poznaj, przetestuj, współpracuj. Inicjatywa Awangarda w Krakowskim Parku Technologicznym

|

prowadzący konferencję „Poznaj, przetestuj, współpracuj. Inicjatywa Awangarda

30 września odbyła się konferencja online „Poznaj, przetestuj, współpracuj. Inicjatywa Awangarda”. Wydarzenie było skierowane głównie do małopolskich przedsiębiorców, środowiska naukowego i przedstawicieli administracji. Konferencja zainaugurowała międzynarodowy projekt współpracy z Inicjatywą Awangarda.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Pani Dorota Skotnicka – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Pan Andrzej Bańka – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu tym wzięli udział goście z Małopolski i przedstawiciele instytucji europejskich, którzy  przedstawili koncepcję funkcjonowania Inicjatywy Awangardy oraz opowiedzieli o współpracy administracji i biznesu oraz korzyściach, jakie może ona przynieść.

Inicjatywa Awangarda to forum współpracy i networkingu dla otwartych i ciekawych nowej wiedzy przedstawicieli firm, klastrów i jednostek badawczych. Tegorocznym regionalnym operatorem działań wyłonionym przez Województwo Małopolskie w ramach przeprowadzonego konkursu został Krakowski Park Technologiczny. Działania te  zmierzają do włączania małopolskich firm, klastrów i jednostek badawczo-rozwojowych w podejmowane przedsięwzięcia w ramach dwóch projektów pilotażowych Inicjatywy: sztuczna inteligencja oraz wydajna i zrównoważona produkcja.

W ramach projektu Awangarda powstała publikacja pod nazwą Inicjatywa Awangarda – rozwiń swój biznes z międzynarodowymi partnerami, którą można pobrać tutaj. Ma ona przybliżyć korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej.

Korzyści dla małopolskich przedsiębiorców i klastrów ze współpracy w Awangardzie to m.in.:

  • możliwość współpracy małopolskich przedsiębiorców i klastrów w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy,
  • budowanie partnerstw międzynarodowych umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
  • promowanie i rozwijanie własnych technologii, a także pozyskiwanie nowych europejskich rynków zbytu,
  • udział w konferencjach, spotkaniach partnerów w różnych krajach, mających na celu budowanie nowych partnerstw między europejskimi firmami,
  • dostęp do technologii i rozwiązań stworzonych przez członków Awangardy.

Osoby zainteresowane konferencją mogą ją zobaczyć poniżej: