Małopolskie inteligentne specjalizacje pomagają w rozwoju regionu

|

Sprawdziliśmy, czy faktycznie i w jakim stopniu polityka inteligentnej specjalizacji w województwie małopolskim przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami najnowszej analizy ekonometrycznej opracowanej na zlecenie Województwa Małopolskiego. Wielowymiarowo pokazuje ona zależności miedzy małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami a rozwojem województwa. Opracowanie zawiera m.in. interpretację tzw. sytuacji kontrfaktycznej – oceniono, jak kształtowałby się rozwój inteligentnych specjalizacji bez środków dystrybuowanych w ramach polityki wsparcia inteligentnych specjalizacji. Raport i streszczenie wyników dostępne są tutaj.