Innowatorzy włączenia społecznego – granty na innowacje społeczne

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Innowatorzy włączenia społecznego – granty na innowacje społeczne

Data wydarzenia:

21 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:

10.30 – 11.00

Rejestracja:
Miejsce wydarzenia:

online – platforma Cisco Webex Meetings

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Do udziału w webinarium zapraszamy osoby i podmioty, które mają nowatorskie pomysły ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie z powodu wieku, niepełnosprawności, ubóstwa, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi,mieszkających na terenie Polski.

Podczas webinarium przedstawimy zasady aplikowania o grant na innowacje społeczne w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

W trakcie trwania webinarium i po zakończonej prezentacji uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI