Innowacje w bibliotekach

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Innowacje w bibliotekach

Data wydarzenia:

26 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:
10.00
Rejestracja:
nie wymaga rejestracji
Miejsce wydarzenia:
online – Facebook
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Corocznie w Polsce maleje średnia liczba użytkowników bibliotek publicznych. Liczba czytelników oraz ich aktywność czytelnicza nie wiąże się z zasobem księgozbioru bibliotek. O popularności bibliotek decydują inne czynniki niż liczba posiadanych woluminów. Jakie? Na podstawie badań przeprowadzonych przez Anetę Mazgaj ustalono, że jednym z czynników związanych z efektywnością bibliotek mogą być wprowadzane przez nie innowacje.

Na początek należy sprecyzować, jaką bibliotekę można określić mianem biblioteki innowacyjnej. Samo zjawisko innowacji jest ściśle związane z pojęciem zmiany, postępu, reformy. Za innowacje uważa się fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym czy psychologicznym. Biblioteki realizują dotychczasowe cele (m.in. powszechny dostęp do informacji i wiedzy, ochrona dziedzictwa kulturowego narodów, upowszechnianie umiejętności czytania i pisania oraz korzystania ze źródeł informacji, dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale wobec aktualnych zmian społeczeństwa na inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne, muszą udowodnić, że dysponują również wartością intelektualną i inspiracyjną. W związku z powyższym nową ich rolą staje się budowanie trwałych kontaktów/relacji istotnych dla użytkowników.

Biblioteki muszą nie tylko informować, ale również inspirować, angażować użytkowników, wzbudzać ich ciekawość kulturową, intelektualną, ich kreatywność.

zdjęcie przedstawiające ciagnące się ku górze, nieco ukryte za chmurami regały z półkami, nad którymi na samej górze krążą ptaki i świeci słońce

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI