Innowacje społeczne to najpiękniejsze innowacje!

|

wspólne zdjęcie wszystkich uczestników konferencji

Olkusz zwany także Srebrnym Miastem był wczoraj miejscem dyskusji o innowacjach społecznych, będącej zarazem miejscem trzeciej, ostatniej konferencji regionalnej z cyklu „Innowacyjna Małopolska”. Wydarzenie odbyło się w muzeum Podziemny Olkusz.

Konferencję otworzyło wystąpienie Rafał Barańskiego, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który był również partnerem konferencji.

W świat nadchodzących trendów w gospodarce i życiu wprowadziła nas Monika Borycka – trendresearcherka, analityczki innowacji i założycielki TrendRadaru. Usłyszeliśmy jak czytać trendy i łączyć dostępne informacje tak, by zrozumieć nadchodzącą przyszłość, by możliwie najszybciej dostrzegać nowe, obiecujące kierunki rozwoju i wykorzystywać tworzące się  szanse.

Punktem kulminacyjnym konferencji była dyskusja poświęcona doświadczeniom i wyzwaniom, jakie towarzyszą tworzeniu i realizowaniu innowacji społecznych. Jolanta Fień – prezeska Zarządu Fundacji APROBATA opowiedziała o wózku zakupowym umożliwiającym zrobienie zakupów w sklepie wielkopowierzchniowym opiekunom dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Rozwiązanie to, pozwala na utrzymanie spionizowanej i bezpiecznej postawy ciała u dziecka, którego ciało jest wiotkie a napięcie mięśniowe znacząco obniżone. Jak wiele innowacji pomysł na innowację pochodzi bezpośrednio z doświadczenia Innowatora czy grupy osób, z którą ten pracuje. Podobnie było w przypadku Tomasza Koźmińskiego – prezesa Fundacji For Heroes. Chcąc swobodnie korzystać z przyjemności jaką jest udział w koncercie plenerowym zaprojektował mobilne i modułowe maty wiodące osoby niewidzące i słabowidzące po nieznanym terenie. Rozwiązanie „Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku” pozwala instalować i demontować maty w dowolnych konfiguracjach, nawet na potrzeby jednorazowego wydarzenia. Tematu zwiększonej dostępności do kultury dotyczy również pomysł Piotra Peszata – kompozytora i artysty dźwiękowego, który postanowił zaprosić osoby ze społeczności osób głuchych, jak również te które słuch utraciły, do świata muzyki. Staje się to możliwe dzięki urządzeniu elektronicznemu „Wibraap”, które umożliwia poza-słuchowe odczuwanie muzyki.

Jak rozumiemy dostępność i czym ona jest w kontekście kształtowania przestrzeni społecznej, zarówno tej fizycznej, jak i komunikacyjnej opowiedziała Joanna Piwowońska – ekspertka ds. dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Konrad Rachwalik – ekspert w dziedzinie asystentury dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną opowiedział o „Himalajach autyzmu”, czyli metodzie pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania ułatwiającej diagnozę i podejmowanie leczenia pacjentów między innymi ze spektrum autyzmu. Rolę jaką może pełnić administracja publiczna wspierając innowatorów społecznych przedstawił Rafał Barański – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Na miejscu konferencji stworzona została stacjonarnie strefa innowacji społecznych Inkubatora Dostępności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć jak działają stworzone innowacje oraz porozmawiać z ich autorami. Zachęcamy do zawiedzenia tej strefy online w specjalnie przygotowanej strefie innowacji społecznych.

Po konferencji zainteresowani uczestnicy wzięli udział w zwiedzeniu trasy turystycznej prowadzącej po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa, obecnie siedziby Muzeum Podziemny Olkusz. Spacerując kilka metrów pod rynkiem przenieśliśmy się do czasów największej świetności Olkusza, gdzie od czasów średniowiecza na terenie miasta wydobywano srebro i ołów.

Do konferencji można powrócić w każdej chwili odwiedzając kanał Innowacyjna Małopolska na YouTube.

Autorem zdjęć w poniższej galerii zdjęć z konferencji jest Jacek Młynarz.