Innowacje dla przedsiębiorców w projekcie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Innowacje dla przedsiębiorców w projekcie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Data wydarzenia:

25 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:

10.00

Rejestracja:

nie wymaga rejestracji

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Celem projektu „SPIN-Małopolskie Centra Transferu wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców jest świadczenie innowacyjnych usług doradczych dla ponad 750 przedsiębiorców z Małopolski, przez instytucje zaangażowane w realizację projektu:

  • Wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  • Akademię Górniczo – Hutniczą – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini 
  • Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii
  • Politechnikę Krakowską – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  • Towarzystwo Geosynoptyków GEOS
  • Fundację Progress and Business
  • Fundację Polish Heritage

Wszystkie usługi realizowane są w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji tj. : nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W ramach projektu firmy mogą uzyskać specjalistyczne doradztwo na możliwie najwyższym poziomie wykorzystującym potencjał naukowy i badawczy jednostek naukowych funkcjonujących w Małopolsce z zachowaniem zindywidualizowanego podejścia do każdego przedsiębiorcy i jego potrzeb. Doradztwo może dotyczyć potrzeb rozwojowych firmy (nowe technologie, zmiany produktowe) jak i pomocy w zakresie pozyskania środków na wprowadzenie innowacji.

Projekt jest realizowany od maja 2019r. do czerwca 2023r. a jego łączna wartość to blisko 20 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców z Małopolski, którzy chcieliby opracować i wdrożyć innowacje w swojej firmie. Strona projektu: www.spin.malopolska.pl.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI