Inauguracja działania demonstracyjnego HYDRO-COMP w ramach pilota Hydrogen

|

kosmos

W poniedziałek 19 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów działania demonstracyjnego (demo case) HYDRO-COMP, które jest częścią projektu pilotażowego Hydrogen realizowanego w ramach Inicjatywy Awangarda. Konferencja została zorganizowana w formie zdalnej przez liderów działania – Małopolskę, Saksonię oraz Słowenie. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania potencjału technologicznego ukierunkowanego na realizację celów demo case’a, pełniąc jednocześnie rolę forum dyskusji o możliwościach wspólnych projektów.

Wchodzące w skład projektu Hydrogen działania demonstracyjne stanowią przestrzeń służącą realizacji określonych zadań zaplanowanych przez członków pilota. Grupując przedstawicieli nauki, biznesu czy administracji, mają przyspieszyć wprowadzanie na rynki innowacji oraz dać podwaliny pod nowe podejście do strategicznego myślenia na temat internacjonalizacji przemysłu na terenie Unii Europejskiej. Projekt Hydrogen posiada obecnie cztery demo case’y, których liderami są poszczególni członkowie pilota zapraszający do współpracy inne zainteresowane danym obszarem tematycznym regiony. HYDRO-COMP, którego pełna nazwa brzmi standardisation of hydrogen pipelines and vessels in HYDRO-COMP, ma na celu doskonalenie technologii przeznaczonych do transportowania i przechowywania wodoru wraz z opracowaniem dla nich uniwersalnej, szeroko akceptowanej standaryzacji.

Poniedziałkowa konferencja składała się z wystąpień liderów HYDRO-COMP – Małopolski, Saksonii i Słowenii, którzy przygotowali prezentacje dot. głównych założeń działania oraz przedstawili regionalne potencjały w zakresie realizacji jego celów. Omówione zostały również szczegóły związane z aplikacją Małopolski do niedawno zakończonego naboru w konkursie I3 (Interregional Innovation Investments), żeby przedstawić partnerom dobre praktyki w tym zakresie oraz podzielić się doświadczeniami na przyszłość.  Ważną cześć agendy stanowiło przy tym wystąpienie końcowe dr. Andrzeja Czulaka poruszające problematykę konkursów unijnych, w których członkowie demo case’a mogliby wziąć udział w najbliższych miesiącach.

Strony zaangażowane w HYDRO-COMP, ale również w trzy pozostałe działania demonstracyjne pilota, będą miały kolejną okazję do spotkania w szerszym gronie podczas zaplanowanego na wrzesień Hydrogen Pilot Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 października w Krakowie w hali EXPO Kraków.