Biologia molekularna jako wsparcie dla rolnictwa, przemysłu, farmakologii oraz kryminalistyki

Szczegółowe informacje

Nazwa wydarzenia:

Biologia molekularna jako wsparcie dla rolnictwa, przemysłu, farmakologii oraz kryminalistyki

Data wydarzenia:

21 – 27 czerwca 2021 r.

Godzina wydarzenia:

film dostępny przez 24h

Rejestracja:

nie wymaga rejestracji

Miejsce wydarzenia:
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Opis wydarzenia

Laboratorium Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt funkcjonuje w strukturze Instytutu Zootechniki od niemal 60 lat. Przez wszystkie lata działalności pracownicy dostosowywali prowadzone badania do światowych trendów wychodząc jednocześnie na przeciw potrzebom hodowców. Wyniki prowadzonych badań umożliwią nam opracowanie a następnie wdrożenie najnowszych rozwiązań jako wsparcie dla rolnictwa, przemysłu, farmakologii czy nawet sądów i prokuratur.

Prowadzone badania obejmują wykorzystanie markerów genetycznych do identyfikacji osobniczej i gatunkowej zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolnożyjących. Prowadzimy monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby. Dodatkowo, przy zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi biologii molekularnej Zakład prowadzi badania obejmujące genomikę strukturalną i funkcjonalną na poziomie analizy genomu, ekspresji genów, cząsteczek miRNA oraz identyfikację markerów białkowych charakterystycznych dla cech użytkowych zwierząt hodowlanych.

Od 2016 roku, LGM pracuje w systemie akredytacji spełniając normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od tego czasu Laboratorium ciągle poszerza zakres metod akredytowanych, bierze udział w badaniach biegłości prowadząc badania zgodnie ze standardami międzynarodowych towarzystw ISAG i ICAR.

Film prezentuje najnowsze techniki laboratoryjne z zakresu genetyki molekularnej prowadzone w Instytucie umożliwiające identyfikację gatunkową, osobniczą, analizę mutacji i chorób o podłożu genetycznym, a także prowadzenie badań na zlecenia prokuratur i sądów oraz tworzenie in vitro modelu jelita – organoidy.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI