Zielona transformacja – od wizji do działania

|

baner reklamowy
Przybliżenie korzyści płynących z transformacji w kierunku GOZ, a także dyskusja nad obszarami i technologiami wchodzącymi w jej zakres to cel konferencji „Zielona transformacja – od wizji do działania”, która 27 kwietnia br. odbędzie się w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Głównym tematem spotkania, oprócz wątków poświęconych podstawom gospodarki cyrkularnej oraz projektowaniu w jej ramach rozwiązań dla przemysłu, będzie wodór. Wodór to obecnie jedno z kluczowych paliw alternatywnych, którego znaczenie dla realizacji przyszłych celów klimatycznych, rozwojowych i społecznych podkreślono m.in. w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu czy Strategii wodorowej dla Europy neutralnej dla klimatu. Posiada on cały szereg zastosowań energetycznych i nieenergetycznych, począwszy od produkcji półprzewodników przez wytwarzanie żywności, a kończąc na produkcji paliwa dla transportu czy pełnieniu roli kluczowego nośnika energii w instalacjach zasilających inteligentne domy i osiedla. Jest przy tym wykorzystywany jako surowiec w energochłonnych przemysłach – hutniczym czy chemicznym. Wodór warunkuje dynamiczny rozwój różnych sektorów gospodarki, a jego rosnące znaczenie powinno mieć tym samym przełożenie na nowe miejsca pracy, których do 2030 r. ma powstać ponad 1 milion w całej Europie.

Powyższe trendy nie ominą również Polski i jej regionów. Doskonale widać to na przykładzie opublikowanej pod koniec 2021 r. Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Dokument ten wyraźnie wskazuje na konieczność budowy całego wodorowego łańcucha wartości przy zaangażowaniu m.in. samorządów. W Małopolsce od początku 2022 r. podejmowane są aktywne działania o charakterze planistyczno-sieciującym, które mają za zadanie przygotować region do roli krajowego lidera transformacji energetycznej zorientowanej właśnie na wodór, czego najlepszym przykładem jest kierownictwo w międzyregionalnym projekcie pilotażowym „Hydrogen” Inicjatywy Awangarda. Panel „Wodór – paliwo przyszłości” w ramach konferencji „Zielona transformacja – od wizji do działania” realizowany jest z kolei jako element kampanii promocyjno-edukacyjnej i zaaranżowany został przede wszystkim z myślą o pracownikach administracji samorządowej. To właśnie ta grupa będzie w przyszłości odpowiedzialna za kształtowanie polityki publicznej w zakresie GOZ, w tym także wodoru, na poziomie regionu, powiatu i gminu.

Panel finansowany jest z programu Science Meets Regions, którego zadaniem jest popularyzacja na poziomie regionalnym priorytetowych tematów Komisji Europejskiej. Ideą przewodnią tegorocznej edycji jest sieciowanie oparte o metodologię pairing scheme. Zakłada ona bezpośrednie spotkania, wymianę doświadczeń oraz dyskusję pomiędzy naukowcami a reprezentantami administracji różnego szczebla. Ponadto w części konferencyjnej przygotowane zostały wystąpienia znakomitych gości, którzy przybliżą problematykę wodoru i związane z nią szanse oraz wyzwania. Oprócz grona pełniących rolę ekspertów naukowców reprezentujących m.in. Akademię Górniczo-Hutniczą czy Sieć Badawczą Łukasiewicz zaproszenie przyjęli przedstawiciele firm PKN Orlen oraz Protium, którzy opowiedzą o zastosowaniu wodoru w kontekście możliwych inspiracji dla samorządu. Dobrymi praktykami w dyskutowanej materii podzielą się ze zgromadzonymi także zagraniczni goście z Uniwersytetu w Dreźnie oraz niemieckiej sieć badawczej Forschung Burgenland. Całość poprzedzi natomiast specjalna prelekcja w wykonaniu popularyzatora nauki Tomasza Rożka, który postara się odpowiedzieć na pytanie czy wodór może być dla nas ratunkiem jako alternatywne źródło energii.

Konferencja „Zielona transformacja – od wizji do działania” transmitowana będzie również online i tłumaczona na język angielski. Osoby zainteresowane udziałem zarówno na miejscu, jak również zdalnie prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie wydarzenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu wraz z sylwetkami prelegentów.

W razie pytań, prosimy o kontakt: Pawel.Soja@umwm.malopolska.pl lub Agnieszka.Bachorz@umwm.malopolska.pl.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne są na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

Portal prowadzony przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

pasek z logotypami unijnymi