Wstępne założenia wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie etatów

|

Zarząd Województwa Małopolskiego przeprowadził gruntowną analizę potencjalnych modeli wsparcia małopolskich przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Zarząd Województwa planuje uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie generowanych w firmach etatów. Wstępne ustalenia mówią o środkach w wysokości 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat. Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych podmiotów, w których na moment aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przyjęto również wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Te wstępne założenia będą dopracowywane w najbliższym czasie. Pełną informację o możliwościach uzyskania wsparcia podamy gdy tylko zostaną uzgodnione szczegóły tego rozwiązania. Zależy nam, by wszelkie wymogi aplikacyjne były możliwie uproszczone, z wykorzystaniem oświadczeń wnioskodawców. Na etapie rozliczenia wsparcia wykorzystywane będą, w miarę możliwości, dane z ogólnodostępnych rejestrów

– wyjaśnia wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wstępny harmonogram prac zakłada, że przygotowanie szczegółowych założeń oraz możliwości elektronicznego aplikowania będzie możliwe w najbliższych tygodniach.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Przypomnijmy, że na walkę z chorobą wywołaną koronawirusem oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej gospodarki samorząd województwa przeznaczył kwotę 325 mln zł. To środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, które posłużą jako wsparcie w ramach trzech pakietów: medycznego, przedsiębiorczości i płynności finansowej. Fundusze te pozwolą m.in. na zakupy sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, na osłonę przedsiębiorstw przed skutkami gospodarczymi i wspieranie utrzymania miejsc pracy, oraz na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obrotowych.