Wiemy więcej o małopolskich instytucjach otoczenia biznesu, rezultatach ich działań i planach rozwojowych

|

infografika przentująca ogónie wyniki badań

Dostępne są już szczegółowe wyniki kompleksowych badań, którymi objęliśmy wszystkie instytucje otoczenia biznesu w Małopolsce. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Z raportu można się dowiedzieć, m.in., w jakim stopniu instytucje monitorują potrzeby swoich klientów, z jakich źródeł finansują swą działalność, jakie sukcesy odnotowały w ostatnich latach. Badania dały też szereg wskazówek i rekomendacji w zakresie rozwijania potencjału gospodarczego Małopolski w oparciu o badane instytucje.

Pełna treść raportu wraz ze streszczeniami dostępna jest tutaj.

Rezultaty działania i plany rozwojowe małopolskich IOB – raport