Weź udział w webinarze i dowiedz się czy małopolskie firmy są gotowe na rewolucję przemysłową!

|

robot przemysłowy w ASTOR Robotics Center

16 grudnia o godz. 10:00 zapraszamy na prezentację wyników raportu analizującego potrzeby i gotowość małopolskich firm do adaptacji rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0. czyli rewolucji opartej na automatyzacji i cyfryzacji. Podczas spotkania zaprezentujemy wnioski i rekomendacje z badań. Chcemy również zaprosić do dyskusji m.in. o niwelowaniu barier w skutecznym wdrażaniu określonych rozwiązań w biznesie.

Przemysł 4.0 to termin dający wyraz szeregowi współczesnych i przewidywanych na najbliższe lata zmian, spowodowanych cyfrowo uwarunkowaną transformacją przemysłu, prowadzącą do postępującej mechanizacji produkcji. P4.0 to trend globalny, którego geneza i siła napędowa łączone są ze społeczeństwami wysokorozwiniętymi, technologicznie zaawansowanymi. Mimo to, jego potencjał i ścieżka rozwoju mogą być silnie uwarunkowane w skali gospodarek krajowych czy nawet regionalnych.

Raport analizuje małopolskie uwarunkowania transformacji przemysłowej, przeanalizowane w oparciu o potrzeby i gotowość tutejszych firm do adaptacji rozwiązań P4.0. Dane do raportu zostały zebrane w badaniu na losowej próbie 1016 małopolskich mikro, małych i średnich firm produkcyjnych. Opis i interpretacja wyników oraz wnioski z badania są zróżnicowane subregionalnie, a także w układzie najliczniej reprezentowanych działów PKD.

Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji. Link do spotkania na platformie ZOOM.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dostępnym tutaj.