W Małopolsce o wodorowych szansach i wyzwaniach

|

uczestnicy konferecnji - zdjęcie od przodu

Przekonanie, zgodnie z którym zielony wodór jest paliwem dla wzrostu całej Europy i tym samym urzeczywistnia przyszłość gospodarki niskoemisyjnej połączyło prelegentów oraz gości zgromadzonych 7 czerwca podczas konferencji „Accelerate the process: hydrogen as the new fuel of growth”, organizowanej przez Województwo Małopolskie. Wydarzenie organizowane pod auspicjami Inicjatywy Awangarda było pierwszym tego rodzaju spotkaniem w Polsce.

Małopolska od niemal dekady pozostaje aktywnym członkiem Inicjatywy Awangarda, które jest międzynarodowym stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, klastrów i instytucji naukowo-badawczych w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji. Możliwość zrealizowania w Krakowie pierwszej tegorocznej regionalnej konferencji stowarzyszenia, która oprócz promocji jego działalności podejmuje tematy związane z bieżącymi trendami i wyzwaniami rozwojowymi, może być postrzegana jako kolejny sposób zaangażowania Małopolski w projekt.

Przyszłość to wodór

Na temat przewodni konferencji nieprzypadkowo wybrano wodór i technologie pokrewne. Taka tematyka jest odpowiedzią na globalny kryzys sektora energetycznego, rosnące ceny prądu i zanieczyszczenia środowiska związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł konwencjonalnych. Potrzeba przestawienia się na bezpieczne, ekologiczne i efektywne źródła będzie z pewnością coraz donośniej rozbrzmiewać w debacie angażującej kolejnych aktorów i grupy interesantów. Mając na uwadze wspomnianą diagnozę, organizatorzy krakowskiej konferencji postanowili zaprosić do dyskusji ekspertów z różnych środowisk i reprezentujących różne kraje, tak żeby jak najprecyzyjniej uchwycić w jakim momencie rozwoju technologii wodorowych jesteśmy i dokąd zmierzamy. Swoją obecnością, również za pośrednictwem łączy teleinformatycznych, zaszczycili nas przedstawiciele firm i ośrodków badawczych z Niemiec, Słowenii, Szkocji czy Włoch. Swój krótki wykład wygłosił również przedstawiciel Komisji Europejskiej, prezentując ambitne plany dekarbonizacji większości problematycznych z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska sektorów do 2040 r.

Dzisiejsze wydarzenie dobrze wpisuje się w obraz województwa małopolskiego jako regionu innowacyjnego i odważnie patrzącego w przyszłość. Jednocześnie nie poprzestajemy jedynie na byciu ośrodkiem debaty o nowoczesnych technologiach, lecz sami działamy w zakresie ich wdrażania. W przypadku wodoru Małopolska pozostaje współautorem nowego programu pilotażowego do Inicjatywy Awangarda, który w najbliższym czasie powinien dostać zielone światło na uruchomienie. Jestem tym samym przekonany, że to nie ostatnia okazja, żeby spotkać się w Małopolsce i porozmawiać o wodorze – podsumowuje Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron.

Polska w awangardzie technologii wodorowych

W agendzie spotkania nie zabrakło również regionalnych akcentów. Dzięki prezentacjom przedstawicieli Grupy Azoty, PKN Orlen oraz Orlen Południe dowiedzieliśmy się o szeroko zakrojonych działaniach związanych z rozbudową instalacji wykorzystujących wodór w procesach przemysłowych, dalekosiężnych planach redukowania śladu węglowego w bieżącej produkcji czy pracach laboratoryjnych obliczonych na poprawę efektywności i wydajności procesów wykorzystujących wodór. Polskie doświadczenia, nie ustępujące w zaawansowaniu technologicznym rozwiązaniom zachodnim, pozycjonują nas jako potencjalnego wodorowego lidera na całym obszarze Europy Centralnej. Cel ten może zostać spełniony, jeżeli osiągnięciom sektora prywatnego towarzyszyć będzie odpowiednia polityka wodorowa, o czym podczas omawiania Polskiej Strategii Wodorowej zapewniał uczestników przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zgromadzeni goście i śledzący wydarzenie za pomocą transmisji w mediach społecznościowych widzowie mogli czuć się usatysfakcjonowani przekazaną przez prelegentów wiedzą, po której nastąpiła krótka sesja pytań i odpowiedzi. Warto odnotować, że mimo skomplikowanej materii jaką są zagadnienia związane z procesami wytwarzania, przechowywania czy transportu wodoru, profil przygotowanych wystąpień wzbogacony był zazwyczaj o praktyczne przykłady ilustrujące często nieuchwytne dla ludzkiego oka procesy.

Konferencja była streamingowana za pośrednictwem kanału Innowacyjna Małopolska na YouTube. Nagranie jest nadal dostępne pod tym linkiem.

fot. Jacek Młynarz (UMWM)