Studiuj nowocześnie na kierunku o profilu praktycznym „Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce”

|

baner promujący nowy kierunek

„Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce” to nowy kierunek studiów, który powstał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Obok pozyskiwania wiedzy akademickiej, oferuje możliwość rozwoju i zdobywanie umiejętności praktycznych, w szczególności w zakresie identyfikacji i wykorzystywania szans rynkowych wynikających z postępu technologicznego i cyfryzacji.

Realizacja programu studiów opiera się na nowoczesnym modelu kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, jak np. projekty biznesowe realizowane we współpracy z praktyką gospodarczą, gry symulacyjne, ćwiczenia interaktywne.

W ramach studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość wyboru jednej ze specjalności: przedsiębiorczość i nowe technologie lub konsulting gospodarczy. Na studiach magisterskich stworzony program studiów o profilu praktycznym umożliwia realizację zajęć i warsztatów praktycznych we współpracy z pracodawcami, a także min. 3-miesięczną praktykę/ staż. Jest to pierwsza taka oferta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Atutami kierunku są:

  • wykorzystanie nowoczesnych form kształcenia we współpracy z pracodawcami,
  • program studiów dostosowany do najnowszych trendów w gospodarce,
  • zdobycie kompetencji cyfrowych i umiejętności analitycznych przydatnych w każdej pracy,
  • indywidualna opieka tutorska, czyli wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania studiów dla każdego studenta,
  • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania metod ilościowych i jakościowych do podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych.

Dla kandydatów zainteresowanych nowym kierunkiem Uniwersytet przygotował spotkania konsultacyjne. Spotkania konsultacyjne będą odbywać się na platformie Zoom:

  • 8 czerwca – godz. 17.00,
  • 11 czerwca – godz. 17.00

Szczegółowe informacje i program studiów: www.kierunekpig.uek.krakow.pl, facebook: @piguek