Spotkanie partnerów projektu Hydrogen (H2)

|

grupowe zjdęcie uczestników spotkania

W drugim dniu 11. Międzynarodowych Targów Technologii Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® miało miejsce spotkanie inaugurujące współpracę partnerów pilota wodorowego Hydrogen (H2). Pilot jest międzyregionalnym projektem, w którym uczestniczą 23 regiony z całej Europy, a Małopolska wraz Lombardią oraz Słowenią, jest jego głównym koordynatorem.

Wydarzenie stanowiło pierwszą okazję do poznania się wszystkich uczestników zaangażowanych w projekt, którzy w stolicy Małopolski zjawili się zarówno osobiście, jak również dołączyli do zgromadzonych za pośrednictwem łączy internetowych. Spotkanie, zorganizowane przy współpracy z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych oraz Targami w Krakowie, które zadbały o logistyczną opiekę nad imprezą, zostało przygotowane w formacie podzielonej na trzy główne bloki konferencji.

Podczas pierwszej części, poprzedzonej wystąpieniem szefa Inicjatywy Awangarda, Reiniera Zweersa, uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez delegatów z poszczególnych regionów. Ich tematyka związana była z lokalnym środowiskiem i uwarunkowaniami w jakich rozwijane są technologie wodorowe. Prezentacje ukazywały potencjał, szanse, wyzwania oraz możliwe obszary synergii i współpracy, które występują w danym regionie w obszarze wodoru.

W drugiej części konferencji partnerzy ujawnili cztery projekty demonstracyjne, które będą realizowane w ramach aktywności pilota Hydrogen (H2) i stanowią trzon jego funkcjonowania. W tym gronie znalazły się:

  • Standardisation of hydrogen pipelines and vessels in HYDRO-COMP
  • Replacement of fossil fuels for Hydrogen in industrial processes
  • H2 Networking and Portfolios
  • H2 in shipping (green H2, alternative fuels, certification)

Każdy z projektów demonstracyjnych posiada swojego lidera, wokół którego gromadzą się regiony zainteresowane współuczestniczeniem w rozwijaniu danej koncepcji. Małopolska jest obecnie liderem projektu HYDRO-COMP, którego celem jest doskonalenie technologii przeznaczonych do transportowania i przechowywania wodoru wraz z opracowaniem dla nich uniwersalnej standaryzacji.

Ostatnia część inauguracji została poświęcona omówieniu najważniejszych kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem pilota oraz planami na przyszłość. Uzgodniono wstępny harmonogram dalszych prac związanych ze złożeniem dokumentu strategicznego pod nazwą Plan of Action. Wyznaczy on kierunek kolejnych działań i umożliwi uzyskanie od Inicjatywy Awangarda niezbędnych środków budżetowych służących realizacji określonych usług na rzecz rozwoju pilota w nadchodzących miesiącach.

Ze strony Małopolski prezentację dotyczącą regionalnego portfolio wodorowego przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Jerzy Kopeć. W swoim wystąpieniu ogłosił również powołanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Grupa ma docelowo zrzeszać najważniejsze instytucje zajmujące się wodorem w naszym regionie, a w jej składzie znajdą się przedstawiciele świata nauki, biznesu czy też administracji regionalnej.

Na dzień zorganizowania spotkania do struktur pilota Hydrogen (H2) włączone zostały następujące regiony: Aragonia, Asturia, Badenia-Wirtembergia, Dolna Austria, Dolna Saksonia, Emilia-Romania, Flandria, Frulia Wenezja Julijska, Galicja, Gävleborg, Katalonia, Kraj Basków, Lombardia, Małopolska, Piemont, Południowa Holandia, Region Północny (Portugalia), Saksonia, Słowenia, Szkocja, Tempere, Walia, Wallonia.

Zachęcamy do oglądnięcia galerii zdjęć z wydarzenia. Ich autorem jest Jacek Młynarz.